Evropská komise vyzývá k přípravě na zastavení dodávek ruského plynu, k rozvoji úspor a obnovitelných zdrojů

Evropská komise ve svém sdělení z dnešního odpoledne představila návrhy, jak snížit závislost na dovozu ruského zemního plynu. Dokument Evropské komise obsahuje [1] krátkodobá opatření pro příští týdny, kroky potřebné pro zajištění energetických potřeb během příští zimy i doporučení pro období do roku 2030.


Vedle snahy o zajištění náhrady dovozu plynu z Ruska a opatření v oblasti řízení spotřeby a skladování zemního plynu Evropská komise doporučuje především urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů a využití potenciálu úspor energie v budovách i v průmyslu. Budování obnovitelných zdrojů je podle komisařky Kadri Simmons veřejným zájmem, je třeba proto zjednodušit jejich povolovací procesy. Podle odhadu Evropské komise lze díky výstavbě nových obnovitelných zdrojů ušetřit do konce roku 20 miliard kubických metrů zemního plynu, v horizontu roku 2030 pak 170 miliard kubických metrů ročně [2]. Hnutí DUHA vítá, že sdělení Evropské komise se v řadě bodů překrývá s návrhy, které ekologická organizace zveřejnila v minulých dnech [3], [4].


Česká republika musí v první řadě restartovat odvětví obnovitelných zdrojů, posílit programy na podporu úspor energie v budovách a zpřístupnit je všem, i chudším domácnostem. Naopak je potřeba přehodnotit plány na podporu přes 3000 MW výkonu plynových tepláren, které vláda navrhuje v rámci zákona o podporovaných zdrojích a investiční dotace ve výši až 100 mld. Kč z Modernizačního fondu na přeměnu uhelných zdrojů elektřiny a tepla na plyn. 


Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: “Masivní rozvoj domácích obnovitelných zdrojů a efektivní využívání vyrobené energie je pro Evropu logická volba, neboť zejména v případě plynu a uhlí je silně závislá na dovozu z Ruska. Aby nový evropský systém fungoval, potřebujeme rozvíjet i technologie pro akumulaci elektřiny a posilovat propojení sítí mezi evropskými státy. Česká vláda musí rychle reagovat, přestat plánovat zvyšování spotřeby plynu a konečně naplno rozjet obnovitelné zdroje a úspory energie.”

 

 Poznámky:

[1] REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy, European Commission, Strasbourg 8. 3. 2022, https://energy.ec.europa.eu/repowereu-joint-european-action-more-affordable-secure-and-sustainable-energy_en

[2] Tabulka na straně 6 citovaného dokumentu.

[3] Ruská agrese zpečetí konec fosilních paliv, tisková zpráva Hnutí DUHA z 25. 2. 2022, https://hnutiduha.cz/aktualne/ruska-agrese-zpeceti-konec-fosilnich-paliv-eu-i-cr-musi-prestat-plytvat-prejit-na-oze-hnuti

[4] Koželouh, J., Polanecký, K.: Jak se zbavit závislosti na ruském plynu, Hnutí DUHA, 2022, https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/03/jak_se_zbavit_zavislosti_na_ruskem_plynu_hd_2022_03_04.pdf