Evropská komise nemá odvahu k reformě zemědělských dotací - Nové návrhy poškodí krajinu, zemědělce, zákazníky i daňové poplatníky

Hnutí DUHA dnes ostře kritizovalo slabé reformy zemědělské politiky, které zveřejnila Evropská komise. Návrhy se zanedlouho budou týkat také České republiky.
Komisař pro zemědělství Franz Fischler razantně seškrtal původní návrh (tzv. Mid Term Review) Společné zemědělské politiky (CAP), zveřejněný v červenci loňského roku:
· Zatímco původní návrh počítal s tím, že 20 % produkčních dotací bude převedeno na rozvoj venkova v roce 2004, nové řešení snížilo tento podíl na pouhých 6 % a přesunulo jej do roku 2006. Ekologická opatření mezi nimi navíc dostanou nižší prioritu. Poškodí tak mnohé zemědělce, kteří chtějí snížit ekologické dopady svého hospodaření a vydat se šetrnější cestou.
· Dotace budou jen málo záviset na plnění dalších podmínek. Například mezi ně není zahrnuto ani dodržování všech evropských ekologických zákonů. Podmínka plnění dalších kritérií (tzv. Cross Compliance) by měla zahrnovat veškerou platnou legislativu a motivovat k ještě vyšším standardům, například snižování spotřeby pesticidů.
· Vypuštěna byla horní hranice dotací, která měla činit 300 000 euro. Už to byla vysoká částka, ale nový návrh neobsahuje žádný limit. Komise kapitulovala pod nátlakem velkých, bohatých farmářů.
· Exportní dotace zůstanou nedotčeny. Evropská unie bude proto nadále vyvážet potraviny za dumpingovou cenu do rozvojových zemí, kde připravují o práci místní chudé rolníky.
Škrty dopadnou nejhůře na menší zemědělce. Nepřivítají je ani zákazníci, kterým snižují jistotu, že dostanou kvalitní potraviny.
Martin Sucharda z Hnutí DUHA řekl:
"Evropští občané dali jasně najevo, že za svých 45 miliard euro, kterými zemědělství každoročně platí, chtějí něco zpátky. Komise přesto není ochotna navrhnout skutečnou reformu dotací. Novými cíli zemědělských dotací by měly být kvalitní potraviny, farmaření šetrné ke krajině, důraz na místní produkci a na lokální odlišnosti. Nová soustava dotací se musí soustředit na lokalizaci spotřeby i výroby, namísto aby podporovala cíl WTO vytvořit jeden světový zemědělský a potravinový hypermarket. Zemědělci musí dostat férovou cenu za šetrně produkované potraviny. Fischlerovy škrty ale znamenají, že na novou reformu doplatí zemědělci, spotřebitelé i krajina."