Evropská komise bude řešit stížnost na trasu dálnice

Oficiální stížnost proti trase dálnice D8 přes chráněný přírodní park na východě Krušných hor, který je domovem řady ohrožených druhů chráněných evropskými zákony, podaly dnes Evropské komisi tři české ekologické organizace. Jde o první takový krok v české historii.
Hnutí DUHA, Děti Země a Ekologický právní servis si stěžují na trasu dálnice, která poškodí rašeliniště a horské louky obývané takovými druhy, jako je tetřívek obecný a chřástal polní. Podle zákonů Evropské unie, především tzv. směrnice o ptácích, musí takové území být chráněno; navíc je součástí přírodního parku Východní Krušné hory.
Trasa dálnice přitom přes unikátní území probíhá napříč po povrchu. České úřady ovšem při přípravě návrhu domácí části evropské soustavy chráněných území Natura 2000 záměrně vypustily pruh tvořený dálnicí a sousedními pozemky. Chráněné druhy se však vyskytují také zde.
Očekává se, že stížnost v Bruselu nezůstane bez odezvy. Úředníci Evropské komise by ji podle dřívějšího sdělení Hnutí DUHA měli posuzovat, jako by Česká republika už patřila mezi členské státy. Navíc vláda chce na tento úsek dálnice použít evropské peníze z takzvaného předvstupního fondu ISPA a půjčku Evropské investiční banky. Unie tedy financuje projekt, který je v rozporu s jejími vlastními zákony.
Stížnost ekologických organizací, která včetně obsáhlého oficiálního formuláře Evropské komise a příloh čítá přes 80 stran, mimo jiné:
·          podrobně vyjmenovává druhy a biotopy chráněné evropskými směrnicemi, které se v území ohroženém dálnicí vyskytují
·          shrnuje přípravu projektu a opakované odmítnutí posouzení šetrnějších alternativních řešení, například tunelů, českými úřady
·          obsahuje konkrétní návrhy ekologických organizací, které se snažily prosadit šetrnější vedení tohoto úseku dálnice.
Stížnost bude nyní prošetřovat Direktorát pro životní prostředí Evropské komise. V případě, že ji shledá důvodnou, bude po českých úřadech požadovat taková opatření, jež by se v případě ochrany stanovišť v místě se vyskytujících vzácných druhů neomezila na pouhé protihlukové stěny. Vzhledem k tomu, že jsou ve hře i evropské peníze, musely by tento požadavek brát vážně.
Pavel Přibyl, expert Hnutí DUHA na ekologické aspekty fondů EU, který tento týden je v souvislosti se stížností v Bruselu, řekl:
„Plánování trasy dálnice přes tento vzácný kus přírody úplně ignorovalo šetrnější alternativy, tedy tunel pod unikátní náhorní plošinou Krušných hor. České úřady také zde, stejně jako v Českém středohoří, úplně zbytečně obětují unikátní území tranzitní dálnici. Očekáváme, že Evropská komise se k posouzení stížnosti postaví vážně a přispěje ke skutečným, nikoli pouze kosmetickým změnám projektu, na který zatím nebylo vydáno stavební povolení. Není přijatelné, aby Evropská unie z peněz evropských daňových poplatníků platila projekt, který je v rozporu s evropskými zákony. Navržená trasa dálnice zničí unikátní rašeliniště a mokřady na vrcholcích Krušných hor, domov řady ohrožených druhů včetně čápa černého a tetřívků.“
Miroslav Patrik, dopravní expert Dětí Země, řekl:
„Navržená oblast ochrany ptáků v soustavě Natura 2000 na území přírodního parku nejspíš záměrně nezahrnuje území kolem povrchové trasy dálnice. Přitom už její samotné umístění i s budoucím hlukem, prašností a světelným smogem výrazně negativně ovlivní biotopy vzácných živočichů, včetně ohrožených tetřívků.“
Právník Pavel Doucha z Ekologického právního servisu řekl:
„Uvědomujeme si samozřejmě, že Česká republika stále ještě není členským státem Evropské unie a evropské směrnice na ochranu přírody tedy u nás nejsou dosud závazné. Avšak vzhledem k tomu, že se EU má podílet na financování dálnice, měla by vědět, že budou stavbou hrubým způsobem porušeny její vlastní právní předpisy.“