Evropa má Plán pro dosažení oběhového hospodářství

Množství zbytkového směsného odpadu má klesnout na polovinu

Evropská komise dnes představila plán na snížení spotřeby přírodních surovin v EU: Akční plán pro oběhové hospodářství [1]. Ten byl schválen jako součást tzv. Evropské zelené dohody a navrhuje stanovit cíle pro “snížení celkového množství a vlivů spotřeby surovin”.

V Akčním plánu se Evropská komise zavazuje:

Do roku 2022 navrhnout nová opatření pro zvýšení udržitelnosti výrobků a služeb. Tedy nové zákony, prodlužující životnost výrobků, omezení předčasného zastarávání, proti  výrobkům na jedno použití, o zákazu ničení neprodaného zboží a podobně.

Stanovit cíle pro snižování množství odpadů (pro konkrétní druhy odpadů a pro celkovou produkci odpadů) a snížit tak do roku 2030 produkci zbytkového směsného komunálního odpadu na polovinu.

V nových směrnicích přenést finanční zodpovědnost za sběr a recyklaci na výrobce.

Navrhnout vyšší zdanění pro nerecyklovatelné plastové obaly.

Novou legislativou zlepšit podmínky pro používání opakovaně použitelných obalů, nádobí a příborů.

Zahájit diskuse o budoucí mezinárodní dohodě o správě přírodních zdrojů.

Evropská komise představuje Akční plán pro oběhové hospodářství v době, kdy se v českém Parlamentu projednává návrh nového zákona o odpadech, který však ambici na snížení množství odpadů a zastavení plýtvání přírodními zdroji nemá. Dnes představený Akční plán však ukazuje, že hlavním cílem EU bude snížit produkci zbytkových směsných komunálních odpadů podporou předcházení vzniku odpadů a zavedením lepších recyklačních služeb (kdy se odpady nejen třídí, ale také skutečně recyklují).

Hnutí DUHA je proto přesvědčeno, že zákon o odpadech by neměl odsouvat konec skládkování z roku 2024 na rok 2030, už v roce 2024 je možné ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů. V návrhu zákona by mělo zůstat rozumné a nutné zvýšení  poplatků za skládkování, doplněné slevou pro dobře třídící obce. Do cílů pro třídění odpadů by mělo být započítáno domácí kompostování a mulčování. Velmi brzy však musí ministr životního prostředí Richard Brabec přijít s návrhem, který zajistí nejen třídění odpadů, ale také skutečnou recyklaci a předcházení vzniku odpadů.


Ivo Kropáček, expert na odpady Hnutí DUHA, k tomu řekl:

“Evropská unie schválila plán, jak se stát skutečně oběhovým hospodářstvím. Navrhne ještě více omezit výrobky na jedno použití. Bude tlačit na lepší kvalitu výrobků, delší záruční doby i lepší servis zákazníkům v oblasti oprav. Náklady na sběr, třídění a recyklaci by měly být dle Komise přesunuty na výrobce. Cílem je do konce desetiletí snížit množství zbytkového směsného komunálního odpadu na polovinu. Právě projednávaný zákon o odpadech by měl tuto evropskou politiku reflektovat a podpořit třídění a a skutečnou recyklaci odpadů, místo zbytečného odsouvání zákazu skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů.”

Kontakty:

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm