EU vzkazuje Česku: odsunem zákazu skládkování až na rok 2030 porušujete unijní pravidla

Podle informací ENDS Europe [1] zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení o nesplnění povinnosti, takzvaný infringement. Řízení se má týkat skládkování odpadů bez předchozího předtřídění směsných komunálních odpadů, které  požaduje skládková směrnice EU [2]. Ministerstvo životního prostředí musí Evropské komisi ve stanovené lhůtě (obvykle 2 měsíce) zaslat podrobnou odpověď. Za zbytečné ničení cenných surovin a poškozování životního prostředí ukládáním recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů na skládky hrozí České republice od Evropské komise vysoké finanční pokuty.


Podle skládkové směrnice z roku 1999 mají členské státy povinnost zajistit, aby odpady ukládané na skládky musí byly dotříděny tak, aby na skládkách nekončily recyklovatelné a biologicky rozložitelné odpady. Odpady v Česku se však skládkují bez úpravy i přesto, že tyto druhy odpadů obsahují.


Při projednávání zákona o odpadech  v roce 2020 se tehdejší poslanec František Elfmark (Piráti) a předsedkyně TOP09 a nynější předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová snažili prosadit pozměňovací návrhy a ukončit nelegální skládkování odpadů v Česku co nejdříve. Navrhovali ukončení skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů již v roce 2024. Poslanci však uvěřili tvrzení tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že odsun ukončení skládkování až na rok 2030 je v pořádku. Hrozí proto, že na skládkách mezi roky 2024 a 2030 skončí navíc nejméně 10 milionů tun komunálních odpadů.


Česko by mělo změnit zákon o odpadech a ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů dříve, než v nyní navrhovaném roce 2030. Stát a obce musí občanům umožnit vytřídit co nejvíce biologicky rozložitelných a recyklovatelných odpadů. Zbylé směsné odpady je nutné před skládkováním přetřídit a zajistit, že nebudou skládkovány recyklovatelné a energeticky využitelné odpady a odpady podléhající biologickému rozkladu (tedy produkující skleníkový plyn metan).


Změna zákona odpadech musí  umožnit domácnostem a firmám třídit od roku 2024 kuchyňské a jídelní odpady, jak rovněž požaduje evropská směrnice o odpadech, ale náš zákon tento požadavek vůbec nereflektuje. Z vytříděných kuchyňských a jídelních odpadů lze v bioplynových stanicích vyrábět náhradu části zemního plynu, dováženého z Ruska. Naopak skládkování kuchyňských a jídelních odpadů společně se směsným odpadem vede k únikům metanu do atmosféry a k urychlování klimatických změn.    


Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

“Hnutí DUHA i řada poslanců a poslankyň dlouhodobě upozorňuje, že Richardem Brabcem řízené Ministerstvo životního prostředí nenaplňovalo skládkovou směrnici EU. Aby se Česko vyhlo finančnímu postihu, musí ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů dříve než v zákoně nyní navrhovaném roce 2030. A nejpozději od roku 2024 zahájit třídění kuchyňských a jídelních odpadů pro výrobu bioplynu, který jsou jedním z řešení pro náhradu ruského zemního plynu.” 


Poznámky:

[1] https://www.endseurope.com/article/1752307/infringements-spain-taken-court-water-pollution

 

 [2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0850