EU pomáhá zdravému prostředí a přírodě. Je čas ji hájit společně, bez ohledu na dílčí neshody.

Komentář Hnutí DUHA k výsledku referenda v Británii  

EU pomáhá zdravému prostředí a přírodě. Je čas ji hájit společně, bez ohledu na dílčí neshody

V reakci na výsledek britského referenda o vystoupení z Evropské unie upozornilo Hnutí DUHA, že případný krach celého evropského projektu by zkomplikoval zlepšování životního prostředí a ochranu přírody. Členství v EU přineslo zlepšení kvality života Čechů a Češek a lepší ochranu našeho přírodního dědictví. 

Díky Evropské unii jsou i české elektrárny a továrny nuceny platit za produkované znečištění, tím jsou tlačeny do inovací a modernizace. Peníze z emisních povolenek navíc spolu s fondy EU umožňují zateplování rodinných domů, paneláků, škol, nemocnic či úřadů a šetří tak účty domácnostem, firmám, obcím i státu. Díky EU bude mít ČR jednodušší přechod ze špinavého uhlí na čisté a domácí obnovitelné zdroje.

Společná pravidla a fondy EU také umožňují likvidaci skládek a zvýšení recyklace odpadů – stačí, když začne české Ministerstvo životního prostředí chtít příležitost využít a prosadí k tomu kvalitní domácí legislativu podporující recyklaci.

EU dohlíží i na zachování nejcennějších částí přírody členských států a brání je oproti lokálním komerčním zájmům. Jen celoevropské propojení snah o ochranu divočiny v jednotlivých členských státech může vést k zachování oáz divoké evropské přírody pro další generace a vytvoření sítě pro migraci vzácných živočichů. 

Hnutí DUHA je přesvědčeno, že nyní mají politické strany, průmysl, odbory i nevládní organizace – přes dílčí a legitimní názorové rozdíly – usilovat o zachování společné EU coby prostoru pro demokracii a debatu o různých řešeních problémů.  

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„EU naplňuje vizi mírové, prosperující Evropy. Ale společné snažení také nebývale zlepšuje kvalitu prostředí, v němž žijeme. A je jedinečnou šancí pro zachování propojené sítě oáz fascinující divoké přírody, která nás spolu s bohatým kulturním dědictvím Evropy spojuje s našimi předky i potomky. Ať je naší prioritou ochrana spotřebitelů, zlepšování životního prostředí, práva zaměstnanců či prosperující průmysl je v této chvíli potřeba přes dílčí – a legitimní – názorové rozpory usilovat i v Česku o společnou prioritu: zachování EU jako prostoru svobody, demokracie a spolupráce.“

Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Vratislav Vozník, vedoucí veřejné komunikace Hnutí DUHA, 607 258 508, vratislav.voznik@hnutiduha.cz