EU organizace píší českému premiérovi: hlavním úkolem českého předsednictví bude sociální rozměr klimatických politik

Největší bruselské environmentální a sociální organizace píší před zahájením českého předsednictví v Radě EU premiéru Fialovi: naším hlavním úkolem bude podle nich silný sociální rozměr klimatických politik.

Mezi hlavní body a návrhy otevřeného dopisu (http://s.hnutiduha.cz/priority) patří tato doporučení:
  • Sociální klimatický fond může hrát klíčovou roli v redistribuci nákladů na energetickou transformaci - pokud jej urychlíme oddělením od startu EU ETS II a navýšíme jeho alokaci.
  • Možné zdroje: zkoumejme progresivní uhlíkovou daň, zdanění nadměrných zisků energetických firem a přestaňme přidělovat bezplatné povolenky průmyslu.
  • Čisté zdroje a úspory nemohou být luxusním zbožím - musí být dostupné bez vstupní investice a s podporou energetického poradenství navázaného na sociální a technickou pomoc pro ohrožené domácnosti.
  • Kombinace rychlého rozvoje OZE a ochrany přírody je naší nejlepší šancí k dosažení klimatické neutrality. Cestou k němu je odstranění byrokracie, ne oslabení environmentální legislativy.
  • Navrhujeme proto vymezení “go to” zón pro masivní rozvoj OZE, dále sekundárních zón po vyčerpání prioritních a také no-go zón jako jsou oblasti Natura 2000 či další chráněné oblasti.
  • V příštím desetiletí potřebujeme masivní obnovu ekosystémů. Český vedení v hledání shody na cílech Nature Restoration Regulation bude zásadní.
  • Tlaky agrolobby, zneužívající válku na Ukrajině k prosazení další zemědělské produkce, není racionální – jsou to klimatické výkyvy, ztráta opylovačů a degradace půdy, co omezuje produkci. Proto potřebujeme závazný cíl 80 % snížení pesticidů a kvalitní data o jejich užívání.
  • Těžba a zpracování materiálů, paliv a potravin tvoří asi polovinu celkových skleníkových emisí a jsou odpovědné za více než 90 % ztráty biodiverzity a nedostatku čisté vody. EU proto potřebuje zavést závazný cíl snížení materiální stopy EU a podrobné plány k jeho dosažení.