ERÚ by měl lépe hájit zájmy spotřebitelů a ne velkých energetik

Zítra skončí příběh nové tarifní struktury

Zítra skončí veřejný konzultační proces, který vyhlásil v lednu Energetický regulační úřad (ERÚ) souběžně s návrhem nových elektrických tarifů. Nechvalně proslulý návrh založený na skokovém nárůstu paušálních plateb za distribuci elektřiny však nakonec na nátlak odborné i laické veřejnosti skončil v koši. Zvýhodňoval totiž plýtvání na úkor úspor a samovýroby elektřiny a hrozilo, že zdraží elektřinu miliónům domácností i podnikatelů s nízkou spotřebou.

Zástupci Hnutí DUHA, seniorů a zahrádkářů souhlasí s tvrzením ERÚ, že současné tarify je či bude potřeba v budoucnosti změnit. Zároveň ale zásadně odmítají skokové zvýšení fixních plateb, které odrazují od šetření či samovýroby elektřiny. Za nepřípustné označili i penalizační platby, které hrozily samovýrobu elektřiny zlikvidovat. Obojí přitom bylo součástí předchozího návrhu, který ERÚ v březnu stáhl a slíbil zásadně přepracovat.

Zástupci Hnutí DUHA, zahrádkářů a seniorů uvedli, že je potřeba hledat takový model nových tarifů nebo takové nastavení trhu, které bude naopak motivovat k úsporám i férově podporovat vlastní výrobu elektřiny. Nové tarify nesmějí mít negativní sociální dopady. Na změnu tarifů by určitě neměla doplatit ani ochrana životního prostředí ani snaha domácností ušetřit za elektřinu.

Hlavním důvodem pro úpravu elektrických tarifů je rostoucí počet spotřebitelů, kteří si vyrábějí vlastní elektřinu v malých fotovoltaických elektrárnách nebo využívají úsporné spotřebiče. Obojí totiž vede k nižšímu a nepravidelnějšímu využívání současných distribučních sítí. Hlavním úkolem elektrických tarifů je zajistit spravedlivé rozdělení nákladů na provoz sítí mezi zákazníky.

Zástupci Hnutí DUHA a Rady seniorů ČR jsou navíc znepokojeni situací, že ani čtvrt roku po stažení nepovedeného návrhu není jasný způsob ani proces, jak a kdo bude nový návrh připravovat, ani princip, na kterém budou tarify založeny. Času přitom není nazbyt, jak uvádějí i sami zástupci ERÚ.

Veřejný konzultační proces byl vyhlášen v lednu a skončí 30. června. ERÚ na jaře avizoval, že poté zveřejní, k jakým závěrům ohledně podoby nového návrhu tarifů dospěl. Úřad přislíbil zohlednit i tisíce připomínek, které dostal přes webovou aplikaci.

Martin Mikeska, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková by měla místo tažení proti domácnostem, které chtějí šetřit nebo si elektřinu vyrábět samy, připravit takový návrh tarifů, který spravedlivě rozdělí náklady na sítě a bude zároveň motivovat k úsporám a vlastní výrobě. Na čemkoliv jiném by vydělaly pouze velké energetiky, ale zaplatili by to spotřebitelé, jak hrozilo v případě prvního návrhu tarifů v lednu.“

Stanislav Kozlík, předseda Českého zahrádkářského svazu, řekl:
„Minulý návrh elektrických tarifů se ERÚ příliš nepovedl a po právu skončil po šesti týdnech v koši. Společně s kolegy ale pevně věříme, že další návrh bude připraven tak, aby motivoval k šetření i ochraně životního prostředí a nezdražil proud těm, co spotřebovávají elektřiny málo nebo jen nárazově. Odborníci musí mít dostatek času zpracovat kvalitní návrh energetických tarifů.”


Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Šítky aktuality: