Energetická politika: Urban dostal gól od vlastních expertů

Doslova fiaskem varianty, kterou prosazuje Milan Urban a jeho úředníci, skončilo oficiální ekologické hodnocení energetické politiky, jež v tichosti zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu [1].
Takzvaný zelený scénář, kterému Urban dává přednost [2], počítá s obnovením bourání severočeských vesnic kvůli uhelným dolům a se stavbou tří nových atomových reaktorů. Navrhuje také po roce 2010, kdy budou splněny evropské závazky, dupnout na brzdu v rozvoji čistých zdrojů energie, jako jsou větrné elektrárny, solární kolektory či spalování biomasy – v přímém rozporu se světovým trendem.
Tzv. červený scénář, který nepočítá s novými reaktory a dnešní uhelné elektrárny chce nahrazovat zdroji využívajícími čistější zemní plyn, podle ministerského hodnocení:
·          vytvoří více pracovních míst než zelený scénář
·          vyrobí méně radioaktivních odpadů i odpadního popílku
·          vyžaduje vyšší závislost na dovozu energetických zdrojů – ovšem o 3,5 procentního bodu (62,6 namísto 59,1 %)
·          vykazuje ze všech scénářů MPO nejvyšší výrobu čisté energie
·          ušetří před zničením vesnice ohrožené uhelnými doly.
Zelený scénář také způsobí nejhorší energetickou náročnost české ekonomiky ze všech hodnocených variant. Znečištění oxidem uhličitým, hlavní příčinou globálních změn klimatu, je v obou stejné. 
Hnutí DUHA nepodporuje červený scénář. Podobně jako ostatní varianty totiž počítá s razantním zpomalením růstu čistých zdrojů energie po roce 2010 a s vysokými exhalacemi oxidu uhličitého. Návrh energetické politiky, která vytvoří nová pracovní místa, sníží znečištění a podpoří rozvoj moderních technologií, ovšem může tento scénář vzít za základ.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
"Ministerské hodnocení konečně natvrdo ukazuje, proč Milan Urban dává přednost svému zelenému scénáři: kvůli směšnému rozdílu tří procentních bodů v dovozní závislosti a pár miliardám zisků Mostecké uhelné společnosti. Cenou za to budou zbourané vesnice obětované uhelným dolům, o trochu nižší rozvoj čistých zdrojů energie a větší nezaměstnanost než při sázce na zemní plyn a ze všech scénářů nejvyšší energetická náročnost české ekonomiky. Ani takzvaný červený scénář postavený na zemním plynu není dobrým řešením, protože způsobí vysoké exhalace a počítá s malým podílem čisté energie. Dalo by se na něm ale stavět."
 
Poznámky:
[1] Hodnocení na zakázku MPO zpracovala konzultační společnost Tebodin. Kompletní studii lze nalézt na
http://www.mpo.cz/CZ/Resortni_politiky/Energeticka_politika/default.htm
– ale nikoli přes odkaz "Aktualizace Státní energetické koncepce" na hlavní stránce www.mpo.cz ani přes odkaz "Aktuálně k návrhu SEK" tamtéž.
[2] MPO v červnu zveřejnilo návrh energetické politiky, ve kterém srovnává šest scénářů. Hnutí DUHA kritizovalo všechny tyto varianty, protože
·        bez výjimky spočívají v kombinaci fosilních paliv a jaderných reaktorů,
·        ve všech bude česká ekonomika po roce 2030 způsobovat vyšší exhalace oxidu uhličitého na obyvatele než Evropská unie před platností Kjótského protokolu
·        a všechny počítají s razantním zpomalením rozvoje čistých zdrojů energie po splnění závazků ze smlouvy s EU v roce 2010.
MPO i Milan Urban osobně oficiálně podporují tzv. zelený scénář a návrh politiky už obsahuje i opatření k jeho uskutečnění. Zelený scénář spočívá v kombinaci masivního rozvoje těžby hnědého uhlí a výstavby nových jaderných reaktorů.