Emisní povolenky šetří peníze za teplo. Vláda přesto s rozhodnutím o pokračování otálí

Tisková zpráva Hnutí DUHA 

Emisní povolenky šetří peníze za teplo. Vláda přesto s rozhodnutím o pokračování otálí 

pondělí 5. února 2024

Programy Nová zelená úsporám a jeho předchůdce Zelená úsporám, které byly financovány z výnosů emisních povolenek a emisních kreditů – financovaly zateplení tolika domů, že výsledná úspora 16 petajoulů odpovídá roční dodávce dálkového tepla pro obytné a nebytové budovy v Praze, Brně, Hradci Králové a Pardubicích [1]. Vládní koalice se přesto stále neshodla na podobě novely zákona o emisním obchodování, který mimo jiné určuje, kam budou do budoucna směřovat výnosy emisních povolenek – jestli do investic jako je zateplování domů, nebo do státního rozpočtu. Novela byla otevřena na vládě 3. ledna a odročena o 14 dní, přesto se na pořad vlády nevrátila ani tento týden.

Každá miliarda, o kterou se povede navýšit rozpočet Nové zelené úsporám, znamená cca 4 000 projektů podpořených v dosavadních schématech, do kterých patřily i podpory částečného zateplení nebo může znamenat podporu 2000 projektů komplexních energetických renovací rodinných domů (v průměru 500 000 Kč na projekt). Roční dotace na energetické renovace budov ve výši jedné miliardy korun by však také měla generovat dodatečný hrubý domácí produkt cca 2 miliardy Kč a 780 milionů na příjmech státního rozpočtu, jak před zahájením programu Nová zelená úsporám spočetli ekonomové Miroslav Zámečník a Tomáš Lhoták [3].

Peníze mají dle návrhu novely předložené ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem směřovat do Státního fondu životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí. Novela navíc zavádí novou pětičlennou radu, která bude schvalovat podmínky pro využití peněz (jak výnosů z aukcí povolenek, tak z Modernizačního fondu). Hnutí DUHA upozorňuje, že pro úspěšnou transformaci ekonomiky od fosilních paliv a plýtvání k obnovitelným zdrojům a efektivnímu využívání energie i materiálů je nutné se zaměřit zejména na pomoc nízkopříjmovým a zranitelným domácnostem a pomoci jim se snižováním energetické náročnosti jejich bydlení. Již fungující programy jako Nová zelená úsporám Light či NZÚ Bytové domy musí být dále rozšiřovány a hlavně musí mít stabilní přísun peněz pro žadatele.  

Hnutí DUHA proto vyzývá vládu, aby dala přednost první možnosti, tedy investování do transformace ekonomiky z fosilní na bezuhlíkovou, adaptaci krajiny na změnu klimatu a pomoci zranitelným domácnostem s energiemi. Organizace spolu s dalšími ostatně k takovému přístupu vládu v září minulého roku vyzvala [2].

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

“Otázka, zda se mají výnosy z emisních povolenek využít na investice do dekarbonizace ekonomiky, nebo nalít jen tak do státního rozpočtu, není teoretická. Máme totiž zkušenost, co přineslo jejich dosavadní využití na investice do zateplování domů. Desítky tisíc rodin chráněných před nejhoršími dopady energetických krizí, celková úspora tepla odpovídající dodávkám tepláren pro Prahu, Brno, Pardubice a Hradec Králové, ale i ekonomické oživení efektivní podporou stavebního průmyslu. Koaliční politici by neměli dobře nastavené investiční programy na suchu a rychle schválit novelu zákona o emisním obchodování, která do nich nasměřuje další peníze.”

Kontakty:

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz

Soňa Barabášová, tisková mluvčí Hnutí DUHA, 734 770 020, sona.barabasova@hnutiduha.cz 

 

Poznámky:

[1] Výpočty Hnutí DUHA dle údajů o investicích v programu Zelená úsporám a Nová zelená úsporám a Zelená úsporám 2009 až 2011 (příjem žádostí ukončen na podzim 2010 kvůli výraznému převisu poptávky)

-        rozděleno 20,5 miliardy Kč (podle kalkulačky na penize.cz by to v cenách roku 2022 bylo 29,4 miliardy Kč)

-        podpořeno 70 000 žádostí majitelů rodinných domů a 5800 bytových domů (podpora rodinných a bytových domů byla cca 50 na 50)

-        v kategorii zateplování (částečné i komplexní) bylo rozděleno 86 % celkové podpory a spadalo do ní 55 % žádostí

-        počet zateplených rodinných domů nebyl samostatně sledován

-        přibližně se dá odhadnout, že vedle 5800 bytových domů bylo zatepleno 35 000 rodinných domů a jejich zateplení bylo podpořeno částkou 8,8 miliardy

-        u rodinných domů byla průměrná podpora zateplení cca 250 000 Kč na projekt

-        navíc bylo podpořeno 14 000 projektů čistého vytápění (kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo) a 19 000 termických solárních systémů.

 

Nová zelená úsporám duben 2013 až 2022


-        vyčleněno 17,6 miliard Kč, na rodinné domy rozděleno 14,9 miliard Kč (kolonka aktivní žádosti)

-        v kategorii zateplování bylo podpořeno 29 700 projektů majitelů rodinných domů, na které připadlo 7,75 miliard Kč (zhruba 260 000 Kč na projekt)

-        navíc podpora 6150 energeticky efektivních novostaveb, 8500 tepelných čerpadel, 10 500 solárních termických systémů a 20 500 střešních fotovoltaik

 

Nová zelená úsporám od září 2021 do června 2023 (částečný překryv s předchozím odstavcem, nárůst rozpočtu díky 15 miliardám Kč z RRF)

 

Schválené žádosti (není rozděleno na rodinné a bytové domy) 

Zateplení - 8 240 žádostí za 4,33 miliard Kč

Fotovoltaika - 94 178 žádostí za 18,77 miliard Kč

Tepelná čerpadla - 23 516 žádostí za 2,32 miliard Kč

 

[2] https://hnutiduha.cz/publikace/otevreny-dopis-premieru-fialovi-vynosy-z-emisnich-povolenek-maji-slouzit-k-financovani
[3] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/10/zateplovani_ozivuje_ekonomiku.pdf