Ekoporadna Hnuti DUHA získala cenu Bílé OKNO

 
Hnuti DUHA Olomouc získalo cenu "Bíle okno", které každoročně uděluje Olomoucká koalice neziskových organizací (OKNO) za významný přínos neziskovému sektoru. Ocenění bylo uděleno za „významné přispění k šíření právního povědomí mezi občany Olomouce a okolí prostřednictvím provozování Ekoporadny - tedy bezplatné poskytování rad a pomoci v oblasti ochrany životního prostředí - rady spotřebitelům, domácnostem atd.“
 
Ekoporadna je provozována v prostorách Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí od začátku roku 2004. Občané se mohou se svými dotazy na obracet osobně v pravidelnou provozní dobu (pondělí, úterý, čtvrtek 13:00 – 17:00, středa 10:00 – 13:00, pátek 13:00 – 15:00, ale také telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetové ekoporadny na www.hnutiduha.cz/olomouc. Za rok 2004 poskytli pracovníci ekoporadny 184 evidovaných konzultací, největší část z toho tvořily osobní návštěvy. S každým měsícem se množství dotazů zvyšuje. Větší část tazatelů tvoří občané Olomouce, ale například ekologicko-právní pomoc je žádána i z okolních krajů. 
 
Nejčastější jsou dotazy typu „jak mohu zabránit poškozování životního prostředí v lokalitě XY – kam se obrátit, kde získám více informací, kde si mám stěžovat, aby můj hlas byl vyslyšen“ (68 dotazů). Časté jsou také dotazy spadající do problematiky odpadů nebo žádosti o zprostředkování nákupu biopotravin z ekofarem.
 
Návštěvníkům ekoporadny jsou po předchozí domluvě k dispozici také specializovaní poradci pro tyto oblasti: legislativa v oblasti životního prostředí, účast veřejnosti v rozhodování státní správy a samosprávy, komunální odpady, biopotraviny. 
 
„Radíme také pracovníkům obcí a zástupcům neziskových organizací. Pomáháme lidem ovlivňovat stav životního prostředí v jejich nejbližším okolí. Je potěšující, kolika lidem není lhostejné, jak vypadá místo, ve kterém žijí. V několika případech jsme pomáhali zakládat nová občanská sdružení, poradili se sepsáním petice, žádosti o informace a podobně. Poradenství je poskytováno bezplatně, “ řekla Jiřina Popelková, koordinátorka Hnutí DUHA Olomouc.
 
V ekoporadně najdou návštěvníci velké množství informačních tiskovin, mohou zde koupit plátěné tašky, knihy s ekologickou tematikou, půjčit si frézu na instalaci těsnění do oken nebo přístroj na změření spotřeby elektřiny domácích spotřebičů. Novinkou je nabídka potravin se značkou fair trade.  
 
Kvalita poskytovaných služeb byla oceněna v uplynulém týdnu také přijetím Hnutí DUHA Olomouc mezi řádné členy Sítě ekologických poraden ČR (STEP). Je prvním a zatím jediným členem této sítě v Olomouckém kraji. „Členství v Síti ekologických poraden si velice vážíme, znamená to, že naše ekoporadna splňuje náročná kriteria. Síť ekologických poraden poskytuje další vzdělávání ekoporadců a podporuje výměnu zkušeností, což naši práci dále zkvalitní,“ dodala Popelková.