Ekologické organizace žádají odvolat vedení národního parku

Přední české ekologické organizace vyzvaly společnými dopisy Vladimíra Špidlu a Libora Ambrozka k výměně vedení šumavského národního parku.
V požadavku na jeho odvolání se spojila Společnost pro trvale udržitelný život, Český svaz ochránců přírody, Hnutí DUHA, Děti Země, Arnika, Suchopýr, Sdružení Calla, Ekologický právní servis a Oživení. Upozorňují hlavně na doporučení mise mezinárodních expertů, která ve své nedávno publikované závěrečné zprávě doporučila razantní obrat v péči o Šumavu  [1]. Ředitel správy národního parku Ivan Žlábek přesto nadále usiluje o povolení dalšího kácení v unikátních zbytcích horských pralesů a jejich postřik insekticidy, které zpráva žádá zastavit.
Žlábek nestáhl formální žádost o povolení, kterým správa sama sobě letošní zásahy povoluje. 
Dopis upozorňuje na čtyři hlavní důvody pro odvolání vedení národního parku:
diskreditace šumavského národního parku na domácí i mezinárodní scéně
Ivan Žlábek a jeho lidé jsou podle zprávy mise odborně nekompetentní
zpráva doporučuje právě taková opatření, jaká dnešní vedení parku léta odmítalo a veřejně jim oponovalo - dost dobře je nyní nemůže věrohodně realizovat, prosazovat a obhajovat
soustavné porušování zákona v národním parku, nevyšetřené krádeže dřeva, ilegální odvoz kmenů, špatné vedení evidence těžby a neoprávněné využívání státních dotací
Experti prestižního Světového svazu ochrany přírody IUCN, který respektují obě strany šumavského sporu, upozornili, že Šumava nyní nesplňuje mezinárodní kritéria pro národní parky. Doporučili urychleně sjednotit doposud roztříštěné nejpřísněji chráněné, takzvané první zóny parku do kompaktních celků a zastavit zde kácení. Žlábek už několik let prosazuje porážení kůrovcem napadených smrků.
Zpráva mise zároveň označila dnešní vedení národního parku za nekompetentní. Plnění plánovaných opatření je podle ní v "naprostém chaosu" a konkrétní kroky v rozporu s plánovanými výsledky.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
"Daleko vážnější než samotná zpráva je skutečnost, že ji Ivan Žlábek ignoruje. Správa národního parku nadále hodlá kácet stromy v unikátních horských smrčinách a stříkat je insekticidy, což mise výslovně žádala zastavit. Mezinárodní experti ve zprávě označují Žlábka a jeho úředníky za nekompetentní, péče o národní park je podle nich v naprostém chaosu a Šumava vinou jejich opatření nesplňuje mezinárodní kritéria pro národní parky. Ministr životního prostředí by měl vedení národního parku vyměnit. Šumavská správa se svými stovkami zaměstnanců ovšem patří mezi větší české úřady a vedle Ambrozkova zásahu proto zaslouží také pozornost předsedy vlády."
Text obou dopisů je k dispozici u Hnutí DUHA.
Poznámky:
[1] Shrnutí hlavních bodů zprávy včetně konkrétních citací v tiskové zprávě Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/toolkit02.shtml?x=123251.
Plný text zprávy na stránkách ministerstva životního prostředí:
www.env.cz/env.nsf/7e4b966e44de12f4c1256a030045c24c/f2c9861cbeb82533c125....