Ekologické organizace vyzývají ministra průmyslu a obchodu, aby podpořil ambiciózní rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Praha - 23. března 2022: V dopise adresovaném ministru průmyslu a obchodu před rozhodujícím hlasováním o evropské energetické legislativy podporující rozvoj obnovitelných zdrojů vyzvaly organizace Greenpeace ČR a Hnutí DUHA, aby podpořil ambiciózní rozvoj obnovitelných zdrojů energie minimálně na úrovni 45 % a odmítl návrhy pro zahrnutí nízkouhlíkových zdrojů energie (tj. jaderné) do Směrnice. Navýšení celoevropského cíle pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a jejich rychlý rozvoj jsou nevyhnutné pro zajištění energetické bezpečnosti a dosažení klimatické neutrality. 


Hlasování o finální podobě Směrnice o obnovitelných zdrojích se uskuteční pouze týden po zveřejnění šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který jasně sděluje, že energeticko klimatické politiky musí být ambicióznejší, pokud chceme udržet globální oteplení pod úrovní 1,5 ºC. Rovněž dokládá, že lidstvo disponuje technologiemi pro zpomalení klimatické změny. To, co chybí k prosazení jejich využívání je politická vůle.


V dopise se zdůrazňuje, že revize Plynového balíčku a Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III), která proběhne na evropské úrovni v nejbližších dnech, má zásadní význam pro ochranu Evropanů před ničivými dopady závislosti na plynu a zájmy fosilního průmyslu. Rozvoj obnovitelné energie spolu se snižováním spotřeby energie jsou základem pro naplňování ambicí evropské Zelené dohody a legislativních balíčků Fit For 55 a REPower EU. Greenpeace ČR se rovněž staví proti pokusům umožnit započítávání nízkouhlíkových plynů do cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III). 


Organizace zdůrazňuje, že jaderný a fosilní vodík nejsou obnovitelné zdroje energie a nemělo by se s nimi tak zacházet. Místo toho by investice měly směřovat do skutečných obnovitelných zdrojů energie. Směrnice o obnovitelných zdrojích (RED) se ukázala jako účinná při snižování nákladů na obnovitelné zdroje energie a podpoře investic do jejich zavádění v celé Evropě. 


V nejbližších dnech bude proto klíčové, aby Rada EU podpořila také navýšení celkového cíle pro obnovitelné zdroje a stanovila jasnou definici, co lze jako obnovitelné zdroje energie označit. Navrhovaný cíl 40 % energie z obnovitelných zdrojů, který Rada prosazuje je zastaralý a neodráží současné trilema rostoucích nákladů na energie, energetickou nejistotu a hrozící klimatickou změnu, kterým musí Evropané nyní čelit. Proto organizace vyzývá ministra Síkelu, aby podpořil cíl na úrovni minimálně 45 % podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU do roku 2030, tak aby byla zachována integrita a důvěryhodnost trhu EU s obnovitelnou energií. Zahrnutí nízkouhlíkových zdrojů energie do směrnice (skrz jednání o Plynovém balíčku) by vážně ohrozilo zavádění obnovitelných zdrojů energie a vážně zpozdilo rychlou dekarbonizaci a rozvoj spolehlivé a cenově dostupné energie, kterou obnovitelné zdroje energie nabízejí. 


Organizace dále vyzývá ministra, aby posílil definici nízkouhlíkových plynů tím, že bude prosazovat hranici 80 % snížení emisí skleníkových plynů během životního cyklu, jak doporučuje Mezinárodní rada pro čistou dopravu. Tím se dále minimalizuje uhlíková náročnost těchto plynů a omezí se využívání fosilních plynů.


Miriam Macurová z Greenpeace ČR říká: “Budoucí týden se bude finalizovat zásadní evropská legislativa pro podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v EU s dopadem na evropskou energetickou bezpečnost i dosažení klimatické neutrality. Je nevyhnutné, aby pan ministr Síkela podpořil ambicióznější evropský cíl pro obnovitelné zdroje na úrovni minimálně 45% a vyloučil jakékoli snahy o započítávání nízkouhlíkových zdrojů energie do celkového cíle. Jasný postoj pro masivní rozvoj obnovitelných zdrojů musí také patřit mezi hlavní pilíře české státní energetické politiky, jejíž revize se připravuje tento rok spolu s revizí Národního klimaticko-energetického plánu a Politiky ochrany klimatu v ČR.”


Ondřej Pašek z Hnutí DUHA říká: Může se zdát, že zima je za námi a relativně jsme ji zvládli. Pokud se ale chceme zbavit závislosti na fosilních palivech včetně dovozů z nedemokratických režimů nadobro, potřebujeme rychle a masivně budovat obnovitelné zdroje u nás doma, v Evropě. Je ostuda, že česká vláda je jednou z těch, které chtějí energetickou nezávislost a bezpečnost brzdit, ministr Síkela má teď poslední příležitost to změnit a podpořit cíl 45 % obnovitelných zdrojů, na kterém se už dříve shodli poslanci Evropského parlamentu.”