E-petice žádá zastavit těžbu v srdci Tater: Pomoci národnímu parku mohou také Češi

Hnutí DUHA se dnes přidalo k emailové petici mezinárodní organizace WWF (World Wide Fund for Nature), která žádá slovenského preméra Mikuláše Dzurindu o zastavení těžby v srdci Tatranského národního parku.
 
Těžba v rezervacích a plánované takzvané jádrové zóně národního parku v Tiché a Koprové dolině začala před několika dny. Slovenské státní lesy nasadily těžkou mechanizaci a začaly těžit padlé stromy. Odvolávají se přitom na požadavky hasičů – ale dřevo odvážejí nejen z  cest potřebných při případném požáru, ale také z dalších míst. Zásah vážně ohrožuje bohatství a unikátní přírodní dědictví Vysokých Tater. Správa národního parku s ním nesouhlasí a nebyla o něm ani informována. Začala jej již vyšetřovat Slovenská inspekce životního prostředí.
 
K emailové petici slovenskému premiérovi se může každý přidat na webové stránce www.hnutiduha.cz/tatry.
 
Hnutí DUHA zároveň doporučuje dárcům, jejichž pomoc postiženým Tatrám směřovala do kapsy slovenských státních lesů, aby požadovali její vrácení. Státní lesy místo obnovy národního parku devastují těžbou i nejcennější přírodní rezervace.
 
Státní lesy s těžbou začaly pouze pár dní po zveřejnění zprávy mise Světového svazu ochrany přírody IUCN, která doporučila právě v připravované jádrové zóně národního parku veškeré polomové dřevo ponechat (Doporučení C.15, str. 5) [1].
 
Vichřice v listopadu 2004 poškodila 12 000 hektarů lesů v Tatranském národním parku. Ačkoli vědci, umělci, ekologické organizace i veřejnost na Slovensku i v zahraničí žádají, aby vláda umožnila přirozenou obnovu porostu, státní lesy začaly s těžbou.
 
Mrtvé a tlející dřevo je důležitou součástí přírodních ekosystémů. Závisí na něm řada druhů zvířat, hub a rostlin, zajišťuje stabilitu lesa, představuje důležitý zdroj živin a poskytuje ochranu pro vznik nového pralesa. Jeho odstranění povede k odplavení půdy na rozsáhlých plochách. Polomy a následující výskyt kůrovce patří do přirozeného vývoje pralesního ekosystému.
 
Juraj Vysoký, slovenský lesnický expert dunajsko-karpatského programu WWF, řekl:
„Jádrová zóna je srdce každého národního parku, kde se příroda musí ponechat přirozenému vývoji a nepřipadají v úvahu žádné umělé zásahy. Premiér Dzurinda má pravomoc zastavit těžbu a musí jí ihned využít.“
 
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy v Hnutí DUHA, řekl:
„Kde jinde než v nejpřísněji chráněné zóně národního parku by se les měl ponechat přírodnímu vývoji? Pomoci zastavit poškozování Tater těžbou dřeva může kdokoli. Stačí pár minut a několik úderů do klávesnice. Také bych doporučil každému, kdo v dobré víře přispěl na obnovu Tater a jehož pomoc šla do kapsy státních lesů, aby požadoval vrácení svého daru.“
 
Poznámka:
 
[1] Crofts, R., Zupancic-Vicar, M., Marghescu, T., et Tederko, Z: IUCN mission to Tatra National Park, Republic of Slovakia, April 2005