Dodavatelé energií pomůžou zákazníkům s úsporami

Od roku 2014 budou dodavatelé elektřiny, plynu a tepla pomáhat českým domácnostem s úsporami energie.

Předepisuje jim to nová směrnice o energetické efektivnosti, kterou dnes schválí rada ministrů pro energetiku členských států Evropské unie. Od začátku roku 2014 do konce roku 2020 tak budou dodavatelé povinni dosáhnout u svých zákazníků úspory desetiny odebrané energie.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:

Za dva roky ve většině domácností a firem zazvoní pracovník ČEZu, E.Onu, PRE nebo RWE, který nebude chtít pouze odečíst údaje z elektroměru či plynoměru. Nabídne zákazníkům energetický audit, příspěvek na úsporný spotřebič nebo jinou službu. Cesty k úsporám si budou dodavatelé vymýšlet sami. Podle nové legislativy bude povinnou součástí práce dodavatelských firem zajišťování úspor energie u svých zákazníků.

Závazek energetické efektivnosti (z anglického Energy Efficiency Obligation) není novým principem. Povinnost zajišťovat úspory energie u svých zákazníků již mají dodavatelé v osmi zemích EU, polovině států USA či v Austrálii. Právě dodavatelé mají pravidelný kontakt se zákazníky a odborné zázemí. Jedná se proto o efektivní nástroj k zajištění úspor energie.

Aby se podobná chytrá řešení stala běžnými, prosazuje Hnutí DUHA prostřednictvím iniciativy Velká výzva nový zákon, který závazně stanoví tempo snižování závislosti na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice například do energeticky úsporných domů, pohodlné veřejné dopravy, snadné recyklace, čisté energie nebo místních potravin v obchodech. Sníží tím zároveň účty domácnostem, posílí ekonomiku a srazí dovoz ropy a plynu.

Ilustrační foto: samphoto

 

Šítky aktuality: