Dobrovolníci sejí břízu na holinách. Dokáže snížit až šedesátistupňové vedro, které ničí výsadby

Dobrovolnická práce v Jeseníkách letos už pátým rokem prokazuje, že holiny na místě stejnověkých smrkových monokultur mohou být zalesněné takřka bez peněz a starostí. V neděli 9. července se dobrovolnice a dobrovolníci programu Týdnů pro krajinu Hnutí DUHA vypraví na exkurzi, a to po místech, jež jsou díky jejich práci a tvůrčím silám přírody zalesněná i bez potřeby vysokých dotací na umělé výsadby. Ty navíc bez zástinu v extrémních letních teplotách často usychají. 


Týden pro krajinu na Albrechticku zaměřený na obnovu lesů je součástí kampaně Zachraňme lesy, která usiluje o změnu lesního a mysliveckého zákona takovým způsobem, aby rozvázal vlastníkům lesů ruce. Ti jsou totiž kvůli příliš upjatému přístupu státu nucení rychle zalesňovat rozsáhlé holoseče, přestože to má podle lesnických expertů a vědců negativní vliv na kvalitu lesů, a tedy i jejich budoucí hospodářské výnosy [1] a zároveň to ohrožuje již tak klesající biodiverzitu.


Vysévání břízy na holinách je přitom ověřeným, k přírodě šetrnějším a zároveň levnějším řešením. Bříza v prvních letech svého života rychle dosáhne dostatečné výšky, a vytváří tak potřebný zástin pro podsadby buků, dubů, habrů, jedlí či jiných dřevin. Bez tohoto zástinu na holinách v létě totiž není žádná vlhkost a panují zde teploty až 60 stupňů Celsia [2]. Tyto extrémní teploty pak vedou k odumírání nákladných výsadeb, do nichž lesní zákon stále fakticky nutí lesníky investovat. Kampaň Hnutí DUHA Zachraňme lesy to chce změnit a zbavit lesníky povinnosti vysazovat sazenice, jejichž výrazná část kvůli suchu nebo okusu zvěří uhyne, a způsobuje tak roční škody o výši 4,9 miliardy korun [3].


Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně Zachraňme lesy [4], která prosazuje systémovou přeměnu odumírajících monokultur na mnohem odolnější druhově i věkově pestré lesy. Desítka dobrovolnic a dobrovolníků se pod vedením lesníka a ochranáře budou proto letos věnovat další ochraně semenáčků stavbou a opravou oplocenek, individuální ochraně dřevin či přípravě lesní půdy pro novou generaci lesa.


Doposud se v uplynulých pětadvaceti ročnících Týdnů pro les a divočinu zapojilo do pomoci přírodě již přes 2 500 lidí, kteří dobrovolně celkem odpracovali přes 84 000 hodin. Týdny pro krajinu jsou tak pro stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. 


Jiří Beneš, koordinátor Týdnů pro krajinu, řekl: 

Zásadní pro růst sazenic mladých buků či jedlí je vytvoření dostatečného zástinu a udržení vody na rozsáhlých holinách vzniklých po rozpadu nepůvodních smrkových monokultur. K vytvoření těchto příznivých podmínek dopomohou i takzvané pionýrské dřeviny, mezi které patří například bříza. Právě  její síje, které jsme se v předešlých letech věnovali, umožňuje dnes růst dalších stromů v tolik potřebném zástinu. A my se tak již můžeme věnovat pomoci lesu dalšími činnostmi stavbou a opravou oplocenek pro ochránění semenáčků, prořezávkám a individuální ochraně stromků.


Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, vysvětluje: 

Aby nyní obnovované lesy přežily, potřebujeme, aby byly výrazně pestřejší a nevyrůstaly na holinách. Spolu s dobrovolnicemi a dobrovolníky tak postupujeme v přípravě kampaně za lesní zákon, který rozváže vlastníkům lesů ruce. Je totiž třeba, aby měli volné ruce v tom nechat obnovu svých lesů na přírodě a nemuseli ji docela zbytečně platit ze svého nebo státních dotací.


Informace pro zájemce o reportáž: Ukázku, jak bříza snižuje teploty na holosečích, budeme provádět už tuto neděli 9. 7. účastníkům akce. V případě zájmu o účast prosíme o informaci na níže uvedené kontakty v předstihu, abychom s Vámi domluvili čas a místo setkání. Děkujeme.  


Poznámky:

[1] https://efi.int/publications-bank/living-bark-beetles-impacts-outlook-and-management-options

[2] https://www.infodatasys.cz/lesnik21-2019/lesnik2019_Leugner.pdf

[3] https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2019/09/Anal%C3%BDza-%C5%A1kod-zv%C4%9B%C5%99%C3%AD-2019.pdf

[4] Více informací o kampani Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz 


Týdny pro krajinu jsou v roce 2023 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Alstom Foundation a dárci Hnutí DUHA.