Dobrovolníci se vydají pomáhat do Beskyd. Zdravé lesy potřebují přirozenou obnovu i šelmy

Dobrovolníci programu Týdny pro krajinu Hnutí DUHA se v průběhu příštího týdne zapojí do péče o les a horskou louku a pomohou lepšímu zadržování vody v krajině Beskyd. V pátek 4. srpna se pak vydají na exkurzi, kde se seznámí s významem velkých šelem pro obnovu lesů a krajiny a monitoringem pohybu šelem. 

Akce Týden pro krajinu na Jablunkovsku umožní dobrovolníkům nahlédnout do rozličného světa vztahů  v krajině. Dobrovolníci si pod dohledem lesníka vyzkouší, jakým způsobem můžeme pečovat o jednotlivé malé stromky prostřednictvím jejich individuální ochrany proti okusu přemnoženou zvěří. Na louce, o kterou zároveň pečujeme, je mnoho vzácných hořců, kterým hrabáním přebytečné travní hmoty či odstraňováním náletů pomáháme. V rámci péče o horskou louku s tůněmi se dobrovolníci dozví více o významu bezlesí a zadržování vody v krajině. 

Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat v oblasti trvalého výskytu velkých šelem v rámci exkurze vedené terénním pracovníkem z partnerské organizace Hnutí DUHA Šelmy [1], která se v rámci ČR věnuje jejich ochraně a monitoringu, se dobrovolní dozví více o jejich významu, chování, monitoringu a také o tom, co pro ně může představovat ohrožení.

Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně Zachraňme lesy [2], která prosazuje systémovou přeměnu odumírajících monokultur na mnohem odolnější druhově i věkově pestré lesy. Kampaň Zachraňme lesy proto usiluje o změnu lesního a mysliveckého zákona takovým způsobem, aby rozvázal vlastníkům lesů ruce.

V uplynulých pětadvaceti ročnících Týdnů pro krajinu se do pomoci přírodě zapojilo již přes 2 500 lidí, kteří dobrovolně odpracovali celkem téměř 90 000 hodin. Týdny pro krajinu jsou tak pro stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině.  


Michal Feller, koordinátor Týdne pro krajinu, řekl: 

Je skvělé, že se účastníci budou moci přímo od odborníků dozvědět více o významu velkých šelem v lesním ekosystému, ale také poznat, co všechno musí člověk udělat pro ochranu mladých porostů před poškozením spárkatou zvěří. S tím může pomoci i právě výskyt vrcholového predátora.”

  

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, vysvětluje: 

Práce na Jablunkovsku ukazuje, že když se do ochrany přírody zapojí dobrovolnice a dobrovolníci, přináší to výsledky. Naše ochrana biodiverzity v lesích má výsledky už po několika letech. Kdyby takto intenzivně pracovali i úředníci a politici, máme tady už dávno tolik potřebný nový lesní i myslivecký zákon.


Poznámky:

[1] Více informací o monitoringu, významu a ochraně velkých šelem na  www.selmy.cz 

[2] Více informací o kampani Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz 


Týdny pro krajinu jsou v roce 2023 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Alstom Foundation a dárci Hnutí DUHA.