Dobrovolníci ochránili v CHKO Jeseníky přes dvě stě stromků proti okusu zvěří

V centrální části CHKO Jeseníky nedaleko Skalního potoka oplotila desítka dobrovolníků programu „Týdny pro krajinu“ Hnutí DUHA celkem 220 mladých jedlí, jeřábů a javorů [1]. Bez této ochrany by stromky nemohly úspěšně odrůstat v důsledků neustálého poškozování jelení či srnčí zvěří. Nadměrné počty spárkaté zvěře nejsou pouze problémem Jeseníků, ale platí napříč Českou republikou [2].


Týdenní dobrovolnický pobyt v lesích v majetku Biskupství ostravsko-opavského a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Správou CHKO Jeseníky se uskutečnil v rámci oblíbených „Týdnů pro krajinu“ organizovaných Hnutím DUHA již 26. sezonu [3]. Doposud na „Týdnech pro krajinu“ dobrovolnice a dobrovolníci odpracovali 90 000 hodin.


Zájemci a zájemkyně o unikátní jesenickou přírodu se zúčastnili i několika odborných přednášek o její ochraně a hodnotách. Pod vedením odborných pracovníků ze Správy CHKO Jeseníky absolvovali také celodenní exkurzi v jedněch z nejcennějších partiích nejvyšších moravských hor. V letošním roce se další turnusy „Týdnů pro krajinu“ uskuteční například v Národním parku Šumava, v Bílých Karpatech či na Pálavě.

Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně „Zachraňme lesy“, která podporuje změnu smrkových monokultur na mnohem odolnější, věkově a druhově pestřejší lesy. Podrobněji se o kampani „Zachraňme lesy“ můžete dočíst zde [4]

Veronika Miklíková, koordinátorka jesenického „Týdne pro krajinu,“ řekla:

„V Jeseníkách se potkala parta skvělých lidí z různých koutů republiky a s různými profesními zaměřeními – od jaderného výzkumu až po krajinnou ekologii. Jedno však měli společné – chtěli ve svém čase spojit příjemné s užitečným – “vypnout hlavu”, strávit týden obklopeni přírodou, zvuky lesa a přitom vlastníma rukama pomoct s obnovou lesa vedoucí k větší rozmanitosti.”


Miroslav Havira, lesník, AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky, řekl:

„Drtivá většina jesenických lesů byla v minulosti druhově významně pozměněna, kdy původní smrkovo-bukovo-jedlové lesy s příměsí javorů či jilmů byly kvůli stoupající poptávce po dřevu nahrazeny stejnorodými smrkovými porosty. Jenomže v souvislosti s aktuálně měnícím se klimatem jsou takové lesy pravděpodobně na konci své cesty a jejich postupná přeměna na lesy listnaté či smíšené je proto zcela namístě. Nicméně změnu druhového složení významně komplikuje přemnožená spárkatá zvěř, která okusuje mladé stromky. Jedná se právě o jedle nebo javory, jejichž zdárné odrůstání je bez mechanické ochrany proti zvěři velice problematické až nemožné. Proto podobné aktivity vítáme a podporujeme. Věříme, že spolupráce přinesla užitek všem zúčastněným. Zvláště pak lesům samotným.“


Jan Jurdič, lesní správce, Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy, řekl:

„Skupinu dobrovolníků jsme směřovali do oblasti Skalního potoka, kde v minulosti (před cca 15 lety) proběhla podsadba zejména jedle. Tato snaha lesníků o pestřejší druhovou skladbu se neobejde bez intenzivní individuální ochrany jednotlivě vtroušených dřevin. Dobrovolníci nám pomohli s výměnou poškozeného pletiva a kůlů, které poznamenal zub času. Aby snaha předchozích lesníků nepřišla vniveč, je důležité s ochranou jedlí, javorů a jeřábů vytrvat do jejich odrostu, pochopitelně v kombinaci se snižováním stavů spárkaté zvěře. Dobrovolníci různých profesí si vyzkoušeli těžkou práci lesních dělníků a nahlédli na lesnické hospodaření z pohledu revírníka, respektive vlastníka lesa.“

Poznámky:

[1] Fotogalerie z Týdne pro krajinu v CHKO Jeseníky (autorka: Jana Kloučková Kudrnová): https://drive.google.com/drive/folders/1gfb_TRnmtx4-pqdIljWfrL5YUyPmnq1G?usp=sharing

[2] Erber, Aleš. 2019. Analýza škod zvěří a nákladů na ochranu lesů. Dostupné na: https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2019/09/Anal%C3%BDza-%C5%A1kod-zv%C4%9B%C5%99%C3%AD-2019.pdf

[3] Více o Týdnech pro krajinu: https://tydnyprokrajinu.hnutiduha.cz/

[4] Více informací o kampani Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz 

 

Týdny pro krajinu jsou v roce 2023 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Alstom Foundation a dárci Hnutí DUHA.