Desetině včel v EU hrozí vyhynutí, zjistili vědci

Jenom v Evropě se přitom starají o opylování plodin v hodnotě přes 600 miliard korun.

Divoké včely v Evropě jsou ohroženy. Vyplývá to z Evropského Červeného seznamu včel vydaného Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) [1]. Nejnovější studie, která mapuje všech téměř dva tisíce druhů divokých včel Evropy, bude dnes dopoledne v Bruselu představena evropským poslancům a úředníkům i zástupcům členských států [2].

Ze studie vyplývá, že téměř desetina včel, o kterých vědci shromáždili dostatek informací, je ohrožena vyhynutím. Dalších pět procent je blízkých ohrožení a u více než poloviny druhů chybí dostatečné informace ke zjištění rizika vyhynutí. Ohrožených druhů tak může být až 61 %. Vědci proto apelují na nutnost dalšího výzkumu, který by přinesl informace, díky nimž budeme moci úhynu všech ohrožených včel zabránit.

Včely hrají klíčovou roli v opylování plodin, a tedy i v produkci potravin. Jenom v Evropě opylují každoročně plodiny v hodnotě 605 miliard korun, na celém světě pak dokonce plodiny za 4 biliony korun. Opylovači včetně včel mají na starost 35 %celosvětové zemědělské produkce, v Evropě vyžaduje jejich službu 84 % hlavních plodin určených k lidské spotřebě [1].

Velký úbytek včel proto představuje enormní riziko. Podle zprávy je za něj odpovědné především intenzivní zemědělství a jeho praktiky, např. rozšířené používání pesticidů a extrémní zatížení půdy či nedostatek rozptýlené zeleně (stromů, keřů, remízků) v zemědělské krajině. Včely tak ztrácejí své přirozené prostředí k životu, a navíc dochází ke zbytečné erozi půdy a krajina pak nedokáže zadržet povodně.

Právě Česko má v opatřeních pro ochranu užitečných včel velké rezervy. Proto Hnutí DUHA navrhuje, aby stát podporoval zemědělské praktiky a nakládání s půdou, které nechávají místo také pro přírodu. Větší část zemědělských dotací např. z Programu rozvoje venkova je třeba soustředit na lepší péči o krajinu a zajistit lepší podmínky pro včely a další opylovače – například získání dotací na sečení luk by mělo být na pozemku větším než jeden hektar podmíněno ponecháním 5-10 % neposečené plochy. Důležitým opatřením je také výrazné snížení používání pesticidů a podpora drobných farmářů pěstujících rozmanité plodiny vhodné k opylování.

Více k návrhům Hnutí DUHA najdete v publikaci Krajina potřebuje nápravu – ke stažení zde: [http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/krajina_potreb...

Klára Havlová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla:

„Intenzivní průmyslové zemědělství si začíná vybírat další významnou daň – úhyn živočichů klíčových pro lidstvo. Zatím hrozí zhruba desetině evropských divokých včel. Přitom právě včely a další opylovači jsou nenahraditelní pro velkou většinu zemědělské produkce EU. V České republice je zemědělská praxe k včelám velmi necitlivá - je proto nejvyšší čas změnit zemědělské dotace tak, aby podnítily lepší péčí o krajinu a život v ní.“

„Lépe pečovat o krajinu zvládají především ekologičtí a drobní farmáři. Stát by se proto měl zaměřit zejména na jejich podporu. Podpoří tím nejen ozdravení krajiny a ochranu proti povodním, ale také produkci zdravých místních potravin.“

Kontakty:
Klára Havlová, zemědělská expertka Hnutí DUHA, 775 731 431, klara.havlova@hnutiduha.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/down...
[2] https://www.facebook.com/EUROPARC/posts/877863498945107

Šítky aktuality: