Dálnice ano, důl ne. Rafinérie ano, ropa ne. Lakovna ano, lom ne

Ekologické organizace dnes ostře kritizovaly návrh změnit zákon tak, aby se místní lidé už nemohli vyjadřovat k povolení povrchového dolu, kamenolomu nebo těžby ropy v sousedství své obce. Poslanecká sněmovna o něm má hlasovat tento týden.
 
Plán je jedním ze stovek poslaneckých pozměňovacích návrhů ke stavebnímu zákonu. Chce ovšem seškrtat klíčový paragraf jiné normy – o ochraně přírody a krajiny –, podle kterého se lidé mohou vyjadřovat k velkým projektům, kácení stromů a dalším záměrům u svého domova.
 
Příslušný paragraf by se zcela přestal vztahovat na těžbu nerostných surovin.
 
Obdobně by z něj byla vyloučena důležitá povolovací řízení, ve kterých se rozhoduje o pravidlech stanovených lesním a mysliveckým zákonem.
 
S návrhem přišel poslanec Vlastimil Aubrecht (ČSSD, Ústecký kraj).
 
Luděk Šikola z Ekologického právního servisu řekl:
"Předložená novela zákona se může ukázat ještě ničivější, než na první pohled vypadá. Poslanec Aubrecht si je jistě dobře vědom toho, že podle nového stavebního zákona se nemusí vést územní řízení ani u komunikací nebo velkých zahraničních investic. Pak jde o bezva fintu tvrdit lidem, že se své zdraví a životní prostředí mohou bránit dokonce v územním řízení."
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Pořád nemohu přijít na nějaké rozumné vysvětlení, proč by lidé měli mít právo vyjadřovat se ke skládce nebo elektrárně vedle své obce, ale k povrchovému dolu či kamenolomu nikoli. Pro lidi, kteří má tu smůlu, že vedle plánovaného dolu nebo lomu bydlí, ovšem návrh vůbec nezní jako právnický vtip."
 
Eva Tylová ze Zeleného kruhu řekla:
„Mám obavy, že za návrhem vyloučit  místní občany z vyjadřování k těžbě nerostných surovin v jejich okolí stojí uhelná lobby, která chce prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách."
 
Pavel Černohous, právník Ateliéru pro životní prostředí, řekl:
"Poslanec Aubrecht několikrát řekl, že ke stavbám, které ovlivní životní prostředí, by měli mít možnost se vyjadřovat lidé, kterých se ta stavba dotkne a nejen "pár vyvolených" – občanská sdružení. Jeho pozměňovací návrh však možnost účasti lidem nedává a navíc ji znemožňuje u mnoha záměrů i občanským sdružením - a to i těm, která založili místní lidé, kterých se záměr dotkne. Poslanec Aubrecht tak něco říká (jsem pro lidi), ale koná jiné (je proti lidem a jejich právu hájit své životní prostředí)."