ČSSD: dobrý program musí doplnit konkrétní činy

Hnutí DUHA dnes přivítalo závazek ČSSD, podle kterého sociální demokraté po volbách hodlají začít s ekologickou daňovou reformou. Chtějí také podniknout důležitá legislativní opatření, jež zajistí lepší recyklační služby pro domácnosti, ochranu zdraví před toxickými chemikáliemi, lepší péči o české lesy a rozvoj moderních, čistých technologií.
ČSSD v dnes prezentovaném volebním programu anoncovala mimo jiné: 
ekologickou daňovou reformu, jejíž výše bude vypočtena podle velikosti ekologických škod;
nový zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů;
lepší recyklační služby, především „zavedeme do legislativy pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: bioodpad, papír, plasty a sklo“ a investice do tzv. odvozného sběru tříděného odpadu přímo z domů;
reformu lesního zákona, který mimo jiné zakáže holosečné kácení a bude „vyžadovat výsadbu přirozené skladby stromů, listnatých a smíšených lesů namísto nestabilních monokultur“;
přechod státních lesů na šetrné hospodaření podle mezinárodních standardů Forest Stewardship Council (FSC);
že bude do nových evropských pravidel prosazovat zásadu, podle které rizikové chemikálie nelze povolit, pokud za ně existuje bezpečnější náhrada;
reformu a zvýšení poplatků z těžby stavebních surovin a vápence „tak, aby účinně motivovaly k využívání recyklovaného stavebního a demoličního odpadu“;
„Nepodporujeme výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe“.
Hnutí DUHA ovšem kritizovalo, že ČSSD nebyla schopna odmítnout plány na rozšíření uhelných dolů na Ústecku, což by ohroženým obcím zaručilo jistoty a prosperitu na příští desítky let. Sociální demokraté také plánují z peněz daňových poplatníků financovat další meliorace, které urychlí odtok vody z krajiny a zvýší riziko povodní, nebo kanalizaci posledního divokého úseku dolního Labe. Ekologické organizaci navíc v programu chybí konkrétní plány snižování exhalací oxidu uhličitého, ve kterých Česká republika patří k evropským rekordmanům.
 
Priority ekologických organizací pro volby 2006 lze stáhnout na: www.zelenykruh.cz/dokumenty/volebni-priority.pdf
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Sociální demokraté, všechna čest, přišli s moderním a reálným ekologickým programem. Splnění by zajistilo lepší recyklační služby pro naše domy a byty, šetrnější hospodaření v českých lesích, ochranu zdraví před toxickými chemikáliemi i rozvoj čistých, efektivních technologií. Záleží ovšem na tom, zda po slovech přijdou také činy. ČSSD má příležitost část svých slibů stvrdit konkrétními kroky už do voleb, především při rozhodování o pravidlech rozdělování peněz z evropských fondů v příštích sedmi letech.“