Čistěji než za Jakeše se nerovná čisto

Česká ekonomika patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn klimatu. Potvrzuje to nová zpráva o stavu našeho životního prostředí v loňském roce, kterou ve středu (8.10.) dostane na stůl vláda.
 
Zpráva varuje před některými vážnými ekologickými problémy, například:
·              České exhalace oxidu uhličitého patří mezi nejvyšší v evropských zemích: v přepočtu na obyvatele překračují znečištění ze zemí Evropské unie o 39 % (str. 31).
·              Průmysl je velmi neefektivní: na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu ekonomika spotřebuje 1,6násobně více energie než v zemích EU (str. 33).
·              Už několik let postupně roste produkce komunálního odpadu: v letech 2001-2002 dokonce poskočila o 12 % (str. 133).
·              Znečištění městského vzduchu zdraví škodlivými exhalacemi z automobilové dopravy – mikročásticemi prachu (tzv. PM10), benzo(a)pyrenem i dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemním ozonem – dosahuje varujících hodnot (str. 15-16).
·              Také loni bylo v lesích vysázeno skoro dvakrát více jehličnanů než listnáčů: dokonce jen samotného smrku se sázelo více než všech listnatých stromů dohromady (str. 96). Nadále proto budou převažovat umělé smrkové monokultury nad zdravými lesy s místními druhy stromů.
·               Spotřeba pesticidů v českém zemědělství už deset let setrvale roste, loni byla nejvyšší od roku 1992 (str. 119).
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Ministři už musí přestat s opakováním každoroční mantry, že je u nás čistěji než za Jakeše, a raději by měli sledovat trendy posledních let. Patříme mezi evropské rekordmany v příspěvku ke globálním změnám klimatu, stále roste množství odpadu v popelnicích i spotřeba toxických pesticidů na polích a v sadech, zdraví škodlivé znečištění z automobilové dopravy ve městech dosahuje varujících hodnot a do lesů se pořád sází především smrkové monokultury. Obětí je naše zdraví a kvalita života."