Čistá, moderní, odpovědná energetická koncepce

Podrobnou studii, která detailně mapuje ekologické dopady kontroverzního návrhu státní energetické koncepce a navrhuje řešení, jež umožní snížit znečištění a vytvořit více pracovních míst, dnes zveřejňuje Hnutí DUHA. Ministři budou o budoucnosti českých uhelných elektráren a dolů, jaderných reaktorů i čisté energie diskutovat na vládním semináři ve středu (4.2.).  Hnutí DUHA v bezmála padesátistránkové studii především:  ·         Upozorňuje, že česká energetika, která musí během příštích 30 let vyměnit bezmála všechny své elektrárny, protože končí jejich životnost, může využít této mimořádné příležitosti k razantní modernizaci a změně struktury.  ·         Dodává, že klíčovou prioritou energetické koncepce se musí stát snižování hrozivě vysokých českých exhalací oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Návrh ministra průmyslu a obchodu ale tento problém zařazuje do poslední kategorie priorit, takže jej považuje za méně důležitý než třeba produkci odpadního popílku v elektrárnách. Navíc podle něj má do roku 2030 – tedy dvě desetiletí po termínu pro splnění Kjótského protokolu – znečištění klesnout na úroveň zemí EU před touto smlouvou. ·         Varuje, že návrh koncepce na desítky let dopředu konzervuje závislost české energetiky na obstarožních řešeních – uhelných a jaderných elektrárnách. Vytlačuje tak čisté, obnovitelné zdroje energie a účinná opatření ke zvýšení energetické efektivnosti hospodářství.  ·         Konstatuje, že lepší řešení energetické koncepce, které stejnou metodikou a stejnou firmou nechalo propočítat ministerstvo životního prostředí, nepočítá s bouráním dalších vesnic kvůli uhelným dolům ani s novými atomovými reaktory, vytvoří více pracovních míst a zajistí dostatek energie pro český průmysl a domácnosti.  Studii lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/komentar_sek.pdf Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:  "Studie má odbornými argumenty a podrobnými údaji ministrům pomoci vybrat odpovědné a rozumné řešení energetické koncepce. Dostatek energie pro naše domácnosti i český průmysl lze zajistit, aniž bychom obětovali další obce uhelným dolům, zvyšovali výrobu radioaktivních odpadů a pokračovali v rekordních příspěvcích ke znečištění, které způsobuje globální změny podnebí. Snižování exhalací oxidu uhličitého je doslova leitmotivem energetické politiky západoevropských zemí a Česká republika, jeden z nejhorších světových znečišťovatelů, se k nim musí přidat. Varianta s nižším znečištěním také vytvoří více pracovních míst."