Číslo týdne: pět. Naše malá země je pátým největším vývozcem elektřiny na světě. Čína je až za námi

Výstavba nových jaderných bloků a udržování obstarožních uhelných elektráren jsou nejen drahé, ale také zbytečné.

Hnutí DUHA v rámci seriálu Číslo týdne (www.cislotydne.cz) upozorňuje, že malá Česká republika je pátým největším vývozcem elektřiny na světě [1].

Český vývoz činí 17 TWh ročně. Čína – nejlidnatější stát světa a země s největším přírůstkem nových zdrojů energie – vyváží o 3 TWh méně. Českou republiku překonaly jen státy disponující obrovskými zásobami přírodních zdrojům jako je Kanada či Rusko. Druhé místo obsadila málo zalidněná Paraguay s obřími přehradami. Na prvním místě je jaderná Francie.

Obrovský vývoz elektřiny však není pro stát ani jeho obyvatele výhodný. Pálení špinavého hnědého uhlí v elektrárnách způsobuje škody přes 60 miliard korun ročně [2]. Tyto obrovské peníze nejsou započteny do výrobních nákladů elektřiny. Stát a občané tedy výrobu uhelné elektřiny a její vývoz skrytě dotují.

Vývoz elektřiny ze starých uhelných elektráren je výhodný pro energetické mamuty také proto, že stát odevzdává svoje nerostné bohatství za směšných 1,5 % tržní ceny. Za čtyři roky tak Tykač a další uhlobaroni utržili na dividendách 17 miliard korun, zatímco stát získal zlomek – jen 0,4 miliardy.

Spotřeba energie přitom v úspěšných státech klesá. Britové například mezi léty 2000 a 2012 zvýšili svoje HDP o 58 % a zároveň spotřebu energie snížili o 12 % [3]. Podobně i Německo snižuje spotřebu energie a ekonomicky roste. I česká ekonomika od roku 2000 výrazně posílila, ale spotřeba energie stagnuje.

Plány na další zbytečné posílení českého vývozu postavením nové jaderné elektrárny v Temelíně ztroskotaly na tom, že vláda odmítla garantovat výkupní ceny elektřiny vysoko nad její tržní cenou a zatížit tak domácnosti na desítky let dopředu.

Ale vláda by neměla jen škrtat nepotřebné megalomanské projekty. Její programové prohlášení obsahuje závazek na zvýšení rozpočtu Nové zelené úsporám a také úkol navrhnout antifosilní zákon, který by dle britského vzoru nasměřovat ekonomiku směrem k větší efektivitě a zamezil plýtvání cennými přírodními zdroji i masivnímu vývozu elektřiny.

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Po zrušení temelínského tendru se zdá, naštěstí nebudeme novými reaktory dotahovat Rusko ve vývozu elektřiny. Ale i tak stále vedeme v jejím exportu například nad Čínou. A stojí nás to desítky miliard za škody na zdraví lidí a životním prostředí kvůli pálení uhlí v zastaralých elektrárnách. Nové reaktory by zase masivně zvýšily účty domácností na desítky let.“

„Temelínský tendr nesliboval srazit závislost na ruském plynu, pouze zvýšit už tak obrovské vývozy elektřiny. Po jeho zrušení má vláda volné ruce a prostor se na energetiku podívat jinak, moderně, a začít řešit skutečné dnešní problémy: vysoké účty, znečištění a závislost na dovozu.“

„To, co potřebujeme, nejsou kilowatty, jouly, barely a kubíky, ale energetické služby: topit, svítit, jezdit, vařit atd. Toho můžeme mnohem výhodněji dosáhnout se zcela jinou energetikou než dosud – efektivněji, decentralizovaněji, soběstačněji a čistěji.“

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] IEA: Key world energy statistics 2013: https://selectra.co.uk/sites/selectra.co.uk/files/pdf/KeyWorld2013.pdf
[2] Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy: Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf
[3] The Association for the Conservation of Energy (ACE): It’s official. Energy consumption in the UK is on the way down: http://www.ukace.org/2014/04/its-official-energy-consumption-in-the-uk-i...

Šítky aktuality: