Číslo týdne: 57,5 liber za megawatthodinu elektřiny z mořské větrné elektrárny

Elektřina z obnovitelných zdrojů rychle zlevňuje, už je levnější než nové konvenční zdroje

Velkým překvapením skončila zářijová aukce garantovaných cen pro projekty mořských větrných elektráren ve Velké Británii. Zatímco největší optimisté z řad expertů na energetické trhy očekávali výslednou cenu na úrovni 70 liber za megawatthodinu, zájemci o projekt šli s cenou významně níž: na 57,5 liber. Mořské větrné elektrárny, které budou postaveny v letech 2022 a 2023, budou mít na tuto garantovanou cenu nárok po dobu patnácti let provozu. Oproti výsledku podobné aukce před dvěma lety je letošní cena přibližně poloviční [1].

Podle odhadů britské vlády se uvedená cena elektřiny z mořských větrných elektráren dostává na nižší úroveň než v případě nově budovaných plynových elektráren [2]. Nejvíc pak vyniká porovnání s garantovanou výkupní cenou připravované jaderné elektrárny Hinkley Point C, která byla stanovena na 92,5 libry (v cenách roku 2012) za megawatthodinu po dobu 35 let [3]. 

Vedle ceny elektřiny z mořských větrných elektráren stabilně klesají rovněž náklady na výrobu elektřiny z fotovoltaiky a větrných elektráren na pevnině. Elektřina z těchto obnovitelných zdrojů již vyjde levněji než z nově stavěných konvenčních elektráren [4].

Česká republika sice nemá moře, ale disponuje významným potenciálem pro využití větrných elektráren ve vhodných lokalitách. Klíčovým krokem pro využití tohoto potenciálu je opětovné zavedení provozní podpory pro větrné elektrárny ve vlastnictví obcí a občanů.

Zajímavosti a nové informace ze světa nejen energetiky najdete na: www.cislotydne.cz

Tiskové zprávy Hnutí DUHA jsou zde: www.hnutiduha.cz/aktualne 

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Rychlost, s jakou dovedou stavitelé mořských větrných elektráren snižovat náklady na vyráběnou elektřinu, je obdivuhodná. Zkušenosti s usazováním elektráren do mořského dna se promítají do dalších projektů a umožňují využívání větších turbín. Trend zlevňování elektřiny z obnovitelných zdrojů vývojem technologií se v posledních letech nedá přehlédnout. Dostává se do kontrastu s vývojem jaderné energetiky, kde odhad ceny reaktorů nové generace rok za rokem roste. Česká republika by neměla tento trend přehlížet a měla by namísto jaderné energie podpořit rozvoj vhodných obnovitelných zdrojů na svém území.“ 


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Offshore wind power cheaper than new nuclear, http://www.bbc.com/news/business-41220948

[2] Analysis: UK auction reveals offshore wind cheaper than new gas, https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-auction-offshore-wind-cheaper-th...

[3] Více informací v publikaci Hnutí DUHA Český jaderný optimismus a britská realita, http://hnutiduha.cz/publikace/cesky-jaderny-optimismus-britska-realita

[4] Graf UK electricity costs v článku podle odkazu [2]

  

 

Šítky aktuality: