Číslo týdne: 3 Jen tři země v Evropě a Severní Americe nepodporují výrobu obnovitelné elektřiny. Jednou z nich je ČR

Vyřazujeme se tak ze společnosti vyspělých zemí

Česká republika, Island a Kosovo jsou jediné tři země v Evropě a Severní Americe, v nichž není zaveden žádný podpůrný systém pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů [1]. V případě Islandu by ovšem další podpora byla nadbytečná – obnovitelné zdroje zde již výrobu elektřiny zajišťují kompletně.

Plošné zrušení podpory pro obnovitelné zdroje v České republice se neobešlo bez předvídaných následků. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v posledních letech stagnuje, nové projekty nejsou navrhovány. Přicházíme tak o rozvoj perspektivního odvětví ekonomiky, které je ve všech rozvinutých ekonomikách vnímáno jako klíčové pro náhradu fosilních elektráren, modernizuje ekonomiku a poskytuje velké množství pracovních míst.

Opětovné zavedení podpůrného schématu pro obnovitelné zdroje je klíčovým doporučení čerstvé zprávy Mezinárodní energetické agentury pro Českou republiku. Vláda podle ní nevytváří dostatečně čitelné prostředí pro investory v energetice. Agentura doporučila vládě konkrétní kroky pro obnovení podpory [2].

Podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů neruší ani státy, v nichž už dosáhly dominantního postavení. Ve Švédsku, Dánsku, Rakousku, Lotyšsku a Portugalsku již obnovitelné zdroje pokrývají víc než polovinu spotřeby elektřiny a pokračují v růstovém trendu [3]. U nás výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2013 stagnuje, přestože pokrývají jen necelých 14 % spotřeby elektřiny.   

Zajímavá čísla o fosilních palivech i moderní čisté energetice z celého světa můžete sledovat každý týden na www.cislotydne.cz

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
 „Stagnace obnovitelných zdrojů a nezájem ministerstva průmyslu o nápravu vyřazují Českou republiku ze společnosti vyspělých zemí. Vedle Kosova jsme jedinou zemí v Evropě a Severní Americe, která nemá žádný systém podpory pro výrobu obnovitelné elektřiny. Hnutí DUHA připravilo podrobný návrh na podporu nových větrných elektráren, do kterých mohou vlastnicky vstoupit obce a občané. Byl podrobně prodiskutován se starosty, potenciálními investory i firmami z oboru. Jsme přesvědčeni, že tento návrh by nám umožnil odpoutat se od Kosova na dně tabulky. Má někdo lepší návrh? Rádi jej podpoříme.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz,


Poznámky:

[1] Renewables 2016 - Global Status Report, REN21, 2016: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_KeyFinding..., infografika na straně 15. Agentura REN21 nezapočítává českou podporu pro nové malé vodní elektrárny (jako jediný obnovitelný zdroj elektřiny mají v zákoně výjimku), neboť jejich potenciál byl již v minulosti z převážné většiny vyčerpán.

[2] tisková zpráva: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-energeticka-agentura-obnovt...
Kompletní zpráva Mezinárodní energetické agentury s doporučeními pro Českou republiku je k dispozici zde: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Pol...

[3] Trends and Projections in Europe 2016, Tracking progress towards Europe's climate and energy targets, European Environment Agency, Brussels 2016, http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe

Šítky aktuality: