Číslo týdne: 1850. Loni spotřebovala Británie nejméně uhlí od roku 1850

Za jediný rok srazila jeho spotřebu o pětinu.

Za jediný rok srazila Británie spotřebu uhlí o dvacet procent a díky tomu emise skleníkových plynů o rekordních devět procent. Ukazují to nejčerstvější údaje ministerstva energetiky a změny klimatu za rok 2014, analyzované odborným portálem Carbon Brief [1].

Loňská spotřeba uhlí na ostrovech dosáhla rekordního minima od roku 1850, kdy byla země uprostřed průmyslové revoluce. Hlavní příčinou poklesu bylo uzavření uhelných elektráren Ironbridge a Ferrybridge. Největší britská elektrárna Drax zase přešla z třetiny na spalování biomasy místo uhlí.

Nízkou spotřebu uhlí však způsobila i extrémně teplá zima a také jeho nahrazování zemním plynem. Ten je však spíš přechodným řešením a ve výrobě elektřiny bude muset soupeřit s větrem, přičemž vítr je nejen čistější, ale už nyní i podstatně levnější.

Ekonomičtí experti společnosti Cambidge Econometrics posuzovali dva možné scénáře budoucího vývoje britské výroby elektřiny. První se zaměřuje na její výrobu ze zemního plynu a druhý na větrné turbíny. Pro plynovou variantu  výpočty ukazují, že cena elektřiny vzroste do roku 2030 o 8 až 41 procent. Větrná varianta však přinese zvýšení cen maximálně jen o čtyři procenta [2].

ČR zatím nesnižuje cílevědomě závislost na fosilních palivech. Stále tu chybí obdoba britského antifosilního zákona, k níž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Přitom jsme enormními evropskými plýtvači energií a také pátým největším vývozcem elektřiny na světě. Pokud bychom odstavili šest nejstarších, neefektivních uhelných elektráren, stále ještě bude výroba elektřiny převyšovat spotřebu.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Británie cíleně snižuje spotřebu fosilních paliv. Soustředí se v první řadě na uhlí, jehož spalování je nejdestruktivnější pro klima i ovzduší. Přechodné projekty nahrazování uhlí plynem a pochybné spalování biomasy ve velkých elektrárnách postupně jistě nahradí větrná energie, která zajistí ostrovnímu království nižší a stabilnější ceny elektřiny. Logické zavírání starých uhelných elektráren v Británii by bylo trojnásobně logické u nás, protože patříme k předním světovým vývozcům elektřiny. Ale chybí nám stále vládou slíbený antifosilní zákon, který dodá k ekonomické a ekologické logice i potřebou právní jistotu.“

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz  

Poznámky:
[1] http://www.carbonbrief.org/blog/2015/03/analysis-uk-carbon-emissions-fel...
[2] The impact of wind energy on UK energy dependence and resilience http://www.camecon.com/Libraries/Downloadable_Files/The_impact_of_wind_e... (str. 7, str. 8-10)

Šítky aktuality: