ČEZ žádá pro elektrárnu Prunéřov II další emisní výjimku “na dožití”. Zavřete ji tedy dříve, žádají ekologické organizace

Firma ČEZ požádala pro svoji uhelnou elektrárnu Prunéřov II o výjimku z limitů pro emise rtuti a prachu až do roku 2030 [1]. A to přesto, že elektrárna už jednu (o hodně kratší) výjimku na rtuť v tomto roce obdržela. Navíc limit pro prach elektrárna již plní a výjimka by jí tak umožnila emise této škodliviny dokonce zvýšit. S koncem nové výjimky chce ČEZ elektrárnu odstavit. Hnutí DUHA a Greenpeace tento termín považují za příliš pozdní a budou ve správním řízení požadovat dřívější odstavení.

 

Poslední by měla dle doporučení tzv. Uhelné komise zavírat elektrárna s nejnižšími emisemi oxidu uhličitého na jednotku vyrobené energie. Odstavení elektrárny Prunéřov II pak dává podle ekologických organizací smysl nejpozději na konci roku 2027 s ohledem na nutný úplný odklon od uhlí v ČR kolem roku 2030 [2]. 

 

ČEZ žádá o povolení vypouštět ve spalinách místo 1-7 mikrogramů rtuti na metr krychlový 17 mikrogramů až do konce roku 2030. Aktuálně má povoleno vypouštět 26 mikrogramů na krychlový metr, ale na jednom bloku jen do konce roku 2022, na dalším do konce roku 2023 a na posledním ze tří bloků do dubna 2024. [3] Uzavření Prunéřova II až na konci 2030, bez toho aby od roku 2024 splňoval emisní limit, by nejspíš fakticky vedlo k vypuštění celkově většího množství rtuti do konce provozu [4]. 

 

V případě prachu žádá ČEZ o navýšení limitu na 10 mikrogramů na metr krychlový, přestože už nyní plní limit 2 - 8 mikrogramů [5]. Ekologické organizace nesouhlasí se zvýšením limitu, pro jeho dosažení zjevně není potřeba nová investice (vzhledem k aktuálnímu plnění limitu) a úspory na provozních nákladech nejsou dostatečným důvodem pro větší znečišťování ovzduší.

 

Ekologické organizace kritizovaly výjimky i pro všechny ostatní uhelné elektrárny v ČR. Na udělení rozsáhlé výjimky pro elektrárnu Počerady podaly žalobu [6] a plánují žalovat i výjimku pro elektrárnu Chvaletice [7].

 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“ČEZ chce pro uhelnou elektrárnu Prunéřov II nejdelší výjimku z limitů na ochranu zdraví ze všech elektráren v ČR, na devět let. A to přesto, že letos na jaře dostal kratší výjimku oproti slibu, že limit pro rtuť splní. Udělení delší výjimky na dožití elektrárny si dokáži představit, ale rozhodně ne do roku 2030. V tomto roce by měla končit už poslední uhelná elektrárna. Maximum provozu Prunéřova je tedy dle emisní intenzity konec roku 2027. I předtím, ale musí výrazně omezit emise rtuti a rozhodně nesmí zvýšit emise prachu.”

 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:

“Provozovatelé si začínají uvědomovat, že nemá smysl donekonečna investovat do dílčích stavebních úprav na zachycování škodlivin u starých uhelných elektráren, a tím prodlužovat jejich provoz, ale naopak má smysl je zavírat. V ideálním případě by ale firma ČEZ měla místo žádosti o novou výjimku zavírat bloky elektrárny Prunéřov v termínech, do kterých má nyní udělenou současnou výjimku - celá elektrárna by tedy měla skončit v dubnu 2024. Prodlužovat délku výjimky až na rok 2030 a rozšiřovat ji o další škodliviny je absurdní. Pokud máme utlumit uhlí v následující dekádě, společnost ČEZ by měla elektrárnu Prunéřov II zavřít nejpozději v roce 2027 a ještě předtím uzavřít černouhelnou elektrárnu Dětmarovice a starý blok elektrárny Ledvice.”

 

Eliška Beranová, právnička Frank Bold, říká:

Udělení výjimky do roku 2030 by bylo v rozporu se zavedenou správní praxí, podle které nelze v žádném případě udělit výjimku na dobu delší než 8 let. Zároveň musí být v případě udělení výjimky dodržen zákonný požadavek na zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Pokud by měla výjimka trvat až do roku 2030 a provozovatel by zároveň nepodnikl žádné kroky pro minimalizaci dopadů výjimky na lidské zdraví a životní prostředí, lze předpokládat, že tato zákonná podmínka nebude splněna.”

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/ippc/ippc.nsf/D8B2A7F1C52E58EFC12587A300253CE3/Files/epr_ii_-_strucne_shrnuti_udaju_ze_zadosti.pdf

 

[2] 31. 12. 2027 vychází pro Prunéřov II dle plán na zavírání uhelných elektráren podle kritéria emisní intenzity zveřejnily organizace Greenpeace a Hnutí DUHA v listopadu 2020. Emisní intenzitu jako kritérium pro pořadí zavírání elektráren doporučila Uhelné komise:. https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/12370/zavre-se-elektrarna-pocerady-uz-pristi-rok-ekologicke-organizace-zverejnuji-jizdni-rad-utlumu-uhli/ 

 

[3] Výjimka byla vydána jako změna č. 29 integrovaného povolení dne 30. dubna 2021. Limitu pro rtuť (1-7 μg/m3), který začal platit 18. srpna 2021 má dosáhnout na bloku B23 do 30.4.2024, na bloku B24 do 31.12.2023 a na bloku B25 do 31.12.2022.

 

[4] ČEZ v žádosti sice uvádí, že odstavením v roce 2030 vypustí menší množství rtuti, než při odstavení v roce 2038. Jenže rok 2038 je stanoven účelově a nedá se očekávat, že by elektrárna tak dlouho fungovala s ohledem na tenčící se zásoby uhlí na velkolomu Nástup-Tušimice a zvyšující se cenu emisní povolenky. A i kdyby elektrárna pokračovala, tak by musela v roce 2029 dále snížit emise rtuti, neboť k tomuto roku se plánuje další zpřísnění limitů.

 

[5] V případě prachu jde o miligramy, tedy hodnoty tisíckrát větší, než v případě rtuti, udávané v mikrogramech.

 

[6] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-zaluji-mzp-kvuli-rozsahle-rtutove-vyjimce-pro-uhelnou-elektrarnu

 

[7] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-posvetilo-elektrarne-chvaletice-vyjimku-z-emisnich-limitu-ekologicke