Českolipská sdružení píší Ambrozkovi kvůli úředníkovi

Tisková zpráva Hnutí DUHA Česká Lípa
Českolipská sdružení píší Ambrozkovi kvůli úředníkovi
Bezprecedentní krok podnikly občanské iniciativy, místní organizace a občané z Českolipska (Hnutí DUHA Česká Lípa, Sdružení na záchranu kopce Tlustec, Zákupská iniciativa, Sdružení EKOKRAJINA NATURA, Zdeněk Šáfr a PhDr. Miroslav Hudec): obracejí se na ministra životního prostředí se žádostí o intervenci proti jmenování dlouholetého okresního úředníka na post na libereckém krajském úřadě.
Poukazují na případ Petra Havránka, vedoucího referátu životního prostředí na bývalém okresním úřadě v České Lípě. Ten během své zdejší kariéry například:
- opakovaně povoloval odtěžování kopce Tlustec kamenolomem a přestože ministerstvo životního prostředí jeho rozhodnutí několikrát zamítlo jako protiprávní, vydával jej znovu a znovu
- na požár skládky v Zákupech, který ohrožoval okolní obce toxickými exhalacemi, reagoval až s několikadenním zpožděním
- přes nesouhlas městské radnice opakovaně povoloval kácení významných stromů v ulicích České Lípy
- bez ohledu na výhrady místních obyvatel povolil vybudování kontroverzní skládky odpadu ve Volfarticích
- podobně dal přes protesty souhlas s rozšířením masivní těžby písku v Provodíně.
Dlouholeté špatné zkušenosti s Petrem Havránkem vedly místní organizace na podzim k protestnímu dopisu, adresovanému mimo jiné krajskému hejtmanovi a přednostce okresního úřadu. Varovaly v něm před jeho možným dalším postupem po zrušení okresních úřadů. Varování se vyplnilo a Havránek nyní pracuje na libereckém krajském úřadě.
Libor Ambrozek nemá možnost přímo zasahovat do Havránkova jmenování. Dopis jej však žádá, aby využil své autority ministra odpovědného za ochranu životního prostředí a intervenoval u představitelů krajského úřadu. Případ "může být významným precedentem pro kvalitu státní správy ve Vašem resortu", upozorňují podepsaní Ambrozka.
S podobným dopisem se stejné organizace obracejí také na ministra vnitra Stanislava Grosse.
Miloslav Lomič z českolipské místní skupiny Hnutí DUHA řekl:
"Havránka provází pověst okresního asistenta těžebních společností, supermarketů i provozovatelů skládek na úkor zdraví a kvality života obyvatel Českolipska. Ambrozek nemá přímo kompetenci krajské úředníky jmenovat nebo odvolávat, ale měl by využít své autority a v Liberci intervenovat. Jde tady o důležitý precedent pro kvalitu ekologické státní správy. Podpisy širokého spektra občanských iniciativ, organizací i aktivních občanů z Českolipska naznačují, jak kriticky se lidé v regionu na Havránkovo působení dívají."