Česko se dostalo na 3. místo ve výrobě uhelné elektřiny v Evropě

 V době smogu nám to přitěžuje.

Česká republika obsadila třetí příčku v nelichotivém žebříčku největších výrobců elektřiny z uhlí v Evropě [1], a to v absolutním měřítku. Spočetl to think-tank Sandbag, který se dlouhodobě zaměřuje na energetiku a monitoring emisního obchodování. Řada států, které nás dříve předstihovaly (nejvýrazněji Británie, která má tzv. antifosilní zákon) totiž utlumuje škodlivé a plýtvavé elektrárny. Více než my vyrábí jen Polsko a Německo. Druhá jmenovaná země však plánuje rychlý a dramatický útlum také - stejně jako dalších 5 zemí skupiny G7 [2].

V Česku přispívá provoz uhelných elektráren ke vzniku smogu a způsobuje velké škody na zdraví a životním prostředí. Ekonomové z Univerzity Karlovy je spočetli na 51 miliard ročně [3].

Přitom nejstarší a nejšpinavější z elektráren vůbec nepotřebujeme, vyrábí všechny dohromady o 12 % elektřiny méně, než kolik ČR vyváží [4]. Vývoz nedává ani ekonomickou logiku, stát získá na daních a dividendách daleko méně než tratí na škodách. Navíc nízké ceny elektřiny zatlačily některé provozy do červených čísel i v prostém účetním vyjádření bez započítání škod [5].

Zbytečný provoz zastaralých uhelných elektráren je důsledkem nefungujícího systému emisního obchodování (EU ETS), který měl být způsobem, jak zahrnout do ceny fosilních paliv i škody (externí náklady). Vysoké množství povolenek v systému dané řadou výjimek a bezplatně přidělovaných povolenek vede k trvale nízké ceně emisí, která se ani zdaleka neblíží skutečným nákladům s nimi spojenými (tedy škodám na zdraví a životním prostředí).

Situaci proto řeší jednotlivé státy - například Británie - zákonem o snižování emisí. Česko však podobný antifosilní zákon nemá. Ministr životního prostředí Richard Brabec nedávno avizoval, že jeho přípravu odloží, přestože se k němu vláda zavázala už před třemi lety v programovém prohlášení [6].

Fakt, že je zákon potřebný, dokládá i fakt, že platná Státní energetická koncepce ČR (SEK) už od roku 2014 obsahuje konkrétní úkoly proti plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách. Když je však ministr průmyslu vtělil do návrhu novely energetického zákona, tak je odmítli poslanci.

Samotná Státní energetická koncepce však bez konkrétní legislativy v podobě antifosilního zákona nedokáže zajistit ani další opatření proti smogu a závislosti na fosilních palivech. Požaduje například vyšší zdanění fosilních paliv, ale nic takového se zatím nepovedlo. SEK také předpokládá výměnu uhelných kotlů za jiná paliva, přesto dotace hradí celou třetinu nákladů na nové kotle, v nichž se pálí uhlí [7]. Dle SEK mají také vznikat větrné elektrárny, vláda se ale ani nepokusila prosadit jejich rozumnou podporu.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Vyvážet uhelnou elektřinu v době jejích nízkých cen a smogu, který dusí obyvatele a obyvatelky Česka, je zcela absurdní. Jde o smutný příklad potřebnosti antifosilního zákona. Británie právě takovou legislativou vyřešila nefungující evropský systém obchodování s emisními povolenkami a úspěšně odstraňuje ekologicky i ekonomiky škodlivé uhelné elektrárny ze svého trhu.“

Poznámky:
[1] The Energy Transition in the Power Sector in Europe: https://sandbag.org.uk/project/energy-transition-2016/
[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-6-sest-ze-sedmi-statu-skupi...
[3] Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, COŽP, Univerzita Karlova (2012)
[4] Česká republika je 5. největším vývozcem elektřiny na světě. V absolutních objemech, nikoliv v přepočtu na obyvatele. V tomto jsme druzí, předstihuje nás jen Paraguay s hydroelektrárnou Itaipu o výkonu sedmi Temelínů. Kdyby se zavřelo 6 zastaralých uhelných elektráren, tak stále ještě budeme vývozci elektřin. Jedná se o nemodernizované elektrárny Počerady (uhelné bloky, nikoliv nové paroplynové), Chvaletice, Mělník II a III, Tisová a Dětmarovice, které vyrábí ročně 14 TWh elektřiny z uhlí. Roční vývoz elektřiny elektrické energie činí 16 TWh.
[5] Soumrak fosilního Česka. Uhelné elektrárny přestávají vydělávat http://www.dotyk.cz/byznys/soumrak-fosilniho-ceska-uhelne-elektrarny-pre...
[6] Program vlády slibuje srazit kritickou závislost na fosilních palivech a zlepšit recyklaci odpadu: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/program-vlady-slibuje-srazit-kritickou-...
[7] http://hnutiduha.cz/aktualne/do-studie-o-ekologicky-skodlivych-projektec...

Šítky aktuality: