České přípravy nového systému zemědělských dotací nejsou transparentní

Evropské cíle pro zdravou krajinu nebudou schopny splnit

Evropská i česká krajina čelí stále intenzivnějším dopadům klimatické změny v podobě vyšších teplot, extrémů počasí, usychání lesů nebo poklesu biodiverzity. Bez výrazné proměny hospodaření je ohrožena nejen příroda, ale i dlouhodobá ekonomická udržitelnost našeho zemědělství a lesnictví. Podle Ministerstva zemědělství jsou však nové strategie v rámci Zelené dohody pro Evropu příliš ambiciózní [1]. Hnutí DUHA také upozorňuje na chybějící transparentnost při přípravě plánu pro rozdělení 200 miliard korun v zemědělských dotacích.


Názor Ministerstva zemědělství (MZe) zazněl v pondělí 29. června během zasedání k přípravě Společné zemědělské politiky [2].


Hnutí DUHA v reakci na sílící kritiku praxe zemědělských dotací od četných vědeckých institucí a iniciativ [3] připravilo komentář k cílům evropských strategií pro zemědělství [4], které by Ministerstvo zemědělství mělo respektovat. 


Jedná se zejména o tři zásadní cíle, které mohou českému zemědělství při koordinaci a spolupráci s ostatními evropskými zeměmi ukázat trvale udržitelnou a stabilní cestu:  1. Vyčlenit nejméně 10 % zemědělské plochy na velmi rozmanité krajinné prvky.

  2. Nejméně 25 % zemědělské půdy by mělo být využíváno v rámci správy ekologického zemědělství a výrazně zvýšit využívání agroekologických postupů.

  3. Ztráty živin z hnojiv snížit o 50 %, což povede ke snížení používání hnojiv o nejméně 20 %.  Používání chemických pesticidů a na ně vázané riziko je třeba snížit o 50 %.České expertní organizace zaslaly v červnu Otevřený dopis ministru Tomanovi s výzvou na zahrnutí cíl do Strategického plánu, odpovědi se zatím nedočkaly [5], dotazy týkající se zpřístupnění dokumentů nebyly na jednání zodpovězeny. 


Martin Rexa, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:

„Ministerstvo zemědělství by namísto zpochybňování evropských cílů mělo hledat způsoby, jak české zemědělství reformovat tak, aby bylo schopné odolávat dopadům klimatické změny a suchu a podporovalo přitom i biologickou rozmanitost. Takovou cestou je například zvýšená podpora ekologického zemědělství a tvorba krajinných prvků v krajině. Mělo by také okamžitě zveřejnit dokumenty, se kterými pracuje, a učinit celý proces transparentní, aby mohla i veřejnost projevit svůj hlas v přípravě Společné zemědělské politiky.”


„Hnutí DUHA souhlasí s tím, že plnění evropských strategií nesmí vést k oslabení zemědělců. Bez skutečné přeměny zemědělského provozu ale budeme jen sčítat neustále se zvyšující škody. Handrkování se o technické detaily a čísla tak nesmí zastřít fakt, že klimatická změna a sucho stále hůře dopadají na zemědělce, nepřipravenou krajinu i půdu. Neustálé ničení biologické rozmanitosti ohrožuje naši produkci i krajinu.”


Kontakty:

Martin Rexa, pracovník programu Krajina Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Ministerstvo zemědělství očekává od Evropské komise doložení konkrétních studií, kterými podloží jejich cíle a požaduje, aby byla zohledněna odlišná výchozí situace členských států. 


[2] Ministerstvo zároveň představilo postup nastavování zemědělských dotací v České republice pro další rozpočtového období EU. Strategický plán Společné zemědělské politiky pro roky 2021 - 2027 chce Ministerstvo v září předložit Vládě k projednání a poté zahájit jednání s Evropskou komisí o jeho finální podobě.


[3] Jedná se například o odborníky v orgánech IPBES, IPCC, EEA či sdružené pod nedávnou výzvou Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges.


[4] více v PDF na netu

https://docs.google.com/document/d/1mddhULLtXodfzmd2muCzZFYfwuSZwLhRbJDGnKtSjU8/edit


[5] Otevřený dopis s názvem “Zdravou krajinu zajistí jedině změna zemědělských dotací” odeslalo osm expertních organizací (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Nadace partnerství, Juniperia, Nadace pro půdu, Ekodomov, Asociace místních potravinových iniciativ, Institut cirkulární ekonomiky) se čtyřmi požadavky: 1) Faktické zahrnutí evropských a národních cílů do přípravy Strategického plánu; 2) Zvýšení transparentnosti přípravy Strategického plánu; 3) Zapojení široké veřejnosti do přípravy Společné zemědělské politiky a Strategického plánu; 4) Prosazení ambiciózní reformy Společné zemědělské politiky na evropské úrovni. Více na: https://hnutiduha.cz/aktualne/expertni-organizace-vyzyvaji-ministra-tomana-aby-zajistil-zdravou-krajinu-diky-vyrazne