Bruselské miliardy vs. vzácná česká rašeliniště

Evropská investiční banka (EIB) má v úterý (25. února) rozhodnout, zda půjčí 12 miliard korun z kapes daňových poplatníků na zničení vzácné části Krušných hor - která je paradoxně doporučena k ochraně právě podle evropských zákonů.
EIB totiž vynese verdikt nad žádostí české vlády o půjčku na úsek dálnice D8 přes Přírodní park Východní Krušné hory. Hnutí DUHA dopisem banku varovalo, aby schválení projektu podmínila úpravami, které sníží ekologické dopady.
Přírodní park chrání unikátní rašeliniště, mokřady a louky, které jsou domovem čápa černého, tetřívků i dalších ohrožených druhů živočichů i rostlin. Po vstupu do EU se má stát součástí soustavy chráněných rezervací Natura 2000, kde evropské zákony podobné projekty zakazují.
Tým odborníků vedený Ústavem aplikované ekologie České zemědělské univerzity ve svém posudku o ekologických dopadech českých dálnic a dalších dopravních projektů roce 1999 doporučoval vést tento úsek dálnice odlišnou trasou, aby nedošlo ke zničení vzácné přírody. Varoval navíc, že navržené řešení je nevýhodné také z dopravního hlediska. Vláda, která všechny varianty projednávala, se nakonec ale rozhodla pro nejhorší z nich.
EIB financuje projekty v zemích EU, kandidátských státech i ve třetím světě. Podniká podobně jako Světová banka a každoročně investuje zhruba stejný objem peněz. Hnutí DUHA a další kritici jí ovšem vyčítají, že je ještě podstatně neprůhlednější než washingtonská instituce. Dodnes nemá žádné konkrétní ekologické standardy, kterými by se řídila při posuzování zvažovaných půjček, a utajuje informace o svých projektech.
Ekologické dopady projektů v celé bance kontroluje - samozřejmě jen na papíře - jeden jediný zaměstnanec. Hnutí DUHA společně se třiceti dalšími evropskými zelenými organizacemi vede kampaň, kterou se snaží prosadit razantní reformu EIB.
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
"Projekt dálnice D8, která betonem pokryje České středohoří i vzácná rašeliniště v Krušných horách, se již stává pojmem i v Bruselu. Ilustruje rozpor mezi evropskými zákony, které chrání vzácnou přírodu, a evropským utrácením peněz na projekty, jež stejná místa devastují. Přístup k technické přípravě projektu vězí v hluboké minulosti, kdy se o alternativách nediskutovalo a direktivní rozhodnutí byla neovlivnitelná. Navržená trasa dálnice zničí unikátní rašeliniště a mokřady na vrcholcích Krušných hor, domov řady ohrožených druhů včetně čápa černého a tetřívků. Evropská investiční banka nakládá s penězi evropských daňových poplatníků a musí začít brát ohled na zájmy Evropanů a evropské zákony, ať se to jejímu vedení líbí, nebo ne. Společně se třiceti dalšími evropskými ekologickými organizacemi prosazujeme změny v Evropské investiční bance, které by zajistily, že ničivé projekty typu dálnice napříč Českým středohořím a krušnohorským přírodním parkem nebude financovat."
Informační list Hnutí DUHA o roli EU v projektu dálnice přes Přírodní park Východní Krušné hory: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/miliardy_D8.pdf