Boom větrné energie překonal očekávání

Kapacita větrných elektráren v EU překročila úroveň, se kterou Evropská komise počítala pro rok 2010. Ukázala to čerstvá statistika loňského roku.
Instalovaný výkon evropských větrných elektráren na konci roku 2005 dosáhl 40 504 megawattů. Energetická politika Evropské komise – tzv. Bílá kniha – doufala v dosažení 40 tisíc MW v roce 2010.
Elektrárny nyní instalované v zemích EU vyrobí ročně v průměru asi 83 terawatthodin elektřiny: množství, které odpovídá kompletní výrobě České republiky, tedy domácí spotřebě i vysokému exportu.
Větrná kapacita se v letech 1995-2005 zvyšovala v průměru o 32 % ročně. Loni narostla o 6183 MW.
Jedna moderní větrná elektrárna vyrobí energii pro zhruba 2000 domácností. Projekty, se kterými lze v České republice realisticky počítat do roku 2010, by měly snížit emise oxidu uhličitého o množství, které je ekvivalentem provozu půl milionu automobilů. Cena větrné elektřiny se během posledních dvaceti let snížila na pětinu. Hnutí DUHA zřídilo zvláštní internetovou stránku, kde informuje o přínosech této čisté technologie a vysvětluje fakta i pověry, jež se o ní v českých obcích šíří: www.hnutiduha.cz/vitr.
Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
"Z větrných elektráren se stalo moderní, dynamické energetické odvětví. Poslední statistika potvrdila solidní, rychlý růst v evropských zemích, ale podobné trendy jsou i za oceánem. Zájem o budování dalších elektráren je po dobrých zkušenostech z předchozích let přirozený. Nikdy nebudou jediným ani rozhodujícím zdrojem elektřiny, ale jde o sektor, se kterým se musí počítat. Mohou podstatně omezit exhalace a zároveň snižují závislost ekonomiky na uhlí a uranu. Trend postupně přijde také k nám. Čím dříve to bude, tím větší šanci proniknout poté i na mezinárodní trhy v tomto perspektivním odvětví mají české podniky."