Bohemia Deposits Besednice těží vltavíny v lokalitě Besednice-sever bez řádného povolení báňského úřadu

Těžba besednických vltavínů v přírodním parku Soběnovská vrchovina a v přírodní památce Besednické vltavíny v lokalitě Besednice-sever již začala, a to bez řádného povolení. Nyní to prokázal Městský soud v Praze. Řízení o povolení hornické činnosti-otvírky, přípravy a dobývání bylo chybně vedeno.  Hnutí DUHA České Budějovice bylo z řízení neprávem vyloučeno Obvodním báňským úřadem v Příbrami a posléze i Českým báňským úřadem. Tím bylo výrazně zkráceno na svých právech, nemohlo řízení nijak ovlivňovat ani například předložit oponentní posudek.
 
Činnost „černých kopáčů“ byla jen záminkou pro průmyslovou těžbu. Tak to nepřímo přiznává i starosta Obce Besednice pan Klein, když potvrdil, že průmyslová těžba nedokázala činnosti těchto lidí zabránit.
 
Růžena Šandová z Hnutí DUHA České Budějovice řekla:
„Přizná-li nám Obvodní báňský úřad v Příbrami dodatečně účastenství, požádáme o obnovu řízení a bude nutno o těžbě dodatečně rozhodnout. Toto malé vítězství nad Českým báňským úřadem je především precedentem pro další řízení.  Stejně jako nám, nepřiznal účastenství v řízení zahájeném 11.6.2003 ani občanskému sdružení Jihočeské matky. Tak se Český báňský úřad s oblibou zbavuje oponentů a toto není první případ“.