Barometr kvality života: předpověď nepotěší

Pouze čtyři z šestnácti vládních ekologických indikátorů vykazují pozitivní trend: ukázala to varující zpráva, kterou dnes dostávají na stůl ministři.
Zvyšuje se množství energie, kterou česká ekonomika pohltí na vyrobenou korunu HDP, roste automobilová doprava i spotřeba průmyslových hnojiv, v krajině ubývá divokých ptáků a zároveň klesají ekologické investice.
Přitom další indikátory, například spotřeba surovin nebo exhalace oxidu uhličitého, se sice nezhoršují, ale konkrétní hodnoty jsou velmi špatné.
Vládní zpráva o trendech vybraných 36 ekologických, ekonomických a sociálních indikátorů by od nynějška měla vznikat každý rok.
S podobným varováním v posledních měsících přišla také zpráva OECD o vývoji české ekologické politiky od roku 1998, hodnocení Mezinárodní energetické agentury či pravidelná ministerská zpráva o životním prostředí.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Ekologické indikátory mají sloužit jako barometr kvality života. Podílí se na ní množství zdraví škodlivých výfukových plynů v ulicích i počet ptáků, kteří zpívají na stromech při procházce lesem. Ovšem na pozoru se musí mít i ten nejchladnější byznysmen. Rostoucí energetická náročnost nebo vysoká spotřeba surovin poškozují konkurenceschopnost české ekonomiky. Jde už o několikátou ze série podobných varujících zpráv během několika měsíců. Ministři by je měli přestat jenom číst. Špatné ekologické zprávy se musí promítnout do konkrétní legislativy, daňových reforem i státních investic."