Analýza: Česko na rozdíl od jiných zemí není připraveno na drahé energie. Neřeší to ani novela energetického zákona „Lex Putin“

Analýza: Česko na rozdíl od jiných zemí není připraveno na drahé energie. Neřeší to ani novela energetického zákona „Lex Putin“

Dnes končí meziresortní připomínkové řízení k návrhu novely energetického zákona, tzv. Lex Putin [1], kterou předložil ministr průmyslu Jozef Síkela, a která má Česko připravit na zimu bez ruských fosilních paliv. Přes veřejné deklarace ministrů o pomoci nízkopříjmovým domácnostem [2] však novela neobsahuje definici sociálně zranitelného zákazníka ani pravidla pro poskytnutí pomoci takto definovaným odběratelům energií. Podle analýzy [3] zpracované pro Hnutí DUHA právničkami Frank Bold má přitom řada evropských zemí ochranu sociálně zranitelných zákazníku nastavenou již z minulého roku.


Česká vláda tedy může převzít, přizpůsobit či zkombinovat ověřené modely. Podle Hnutí DUHA by to však měla udělat rychle a zahrnout do pomoci všechny ohrožené. Ochranu zranitelného zákazníka žádá dopracovat do návrhu také Ministerstvo práce a sociálních věcí vicepremiéra Mariana Jurečky.


Analýza legislativy v oblasti ochrany zranitelných zákazníků ukazuje, že členské státy definují zranitelné zákazníky na základě rozmanitých kritérií. Slovensko se orientuje výhradně na ochranu zdravotně znevýhodněných zákazníků, což však v současné krizové situaci nestačí, ohrožená skupina lidí je kvůli raketovému růstu cen energií a inflaci daleko širší. Francie zranitelnost zákazníka odvozuje výhradně z jeho ekonomické situace. Na pomezí mezi těmito přístupy stojí Irsko, které v definici zohledňuje jak zdravotní znevýhodnění zákazníka, tak i jeho věk a s tím potenciálně spojenou ekonomickou zranitelnost. Z hlediska zohlednění co možná největšího množství možných definičních znaků podle evropského práva se prvenství těší Itálie. Ta považuje za zranitelnou nejširší skupinu zákazníků, přičemž tato zranitelnost může vyplývat jak z jejich ekonomické situace, zdravotního stavu (přechodného i trvalého), specifických geografických podmínek, z vyššího věku, a případně i z kombinace více ze zmíněných kritérií. 


S ohledem na zajištění co možná nejvyšší ochranu zranitelných zákazníků v České republice doporučuje analýza, aby byla české definice založena na co možná nejvíce definičních znacích, které mohou zákazníka činit na trhu s energiemi zranitelným:

  • nepříznivý zdravotní stav spojený s trvalou nebo přechodnou kritickou závislostí na dodávce energií
  • vyšší věk zákazníka (např. nad 65 let)
  • ekonomická situace spočívající v ohrožení energetickou chudobou (každý, komu vznikl nárok na poskytnutí libovolné dávky hmotné nouze, invalidního nebo starobního důchodu nebo příspěvku na bydlení)

Jako rychlé krizové řešení by pro takto definované zranitelné zákazníky by měl být podle Hnutí DUHA vytvořen zvýhodněný cenový tarif na elektřinu, plyn a teplo, za který budou dodavatelé energií dodávat a zbytek nákladů dorovná dodavatelům stát. Zároveň je nutné zavést zákaz odpojení zranitelných zákazníků z distribuční soustavy alespoň po dobu zimních měsíců (tj. 1. listopad 31. březen). 


Dlouhodobě nedává smysl dotovat drahé energie, ale snižovat závislosti zranitelných domácností na fosilních palivech. Systémovým řešením je proto vytvoření dotačního programu zaměřeného na zvyšování energetické účinnosti a instalaci obnovitelných zdrojů v domácnostech zranitelných zákazníků a dalších nízkopříjmových domácnostech. Pro zateplování panelových a bytových domů je třeba poskytnout příspěvky domácnostem, které nedokáží platit navýšení fondu oprav. Hnutí DUHA navrhuje poskytovat 10 000 korun měsíčně po dobu splácení rekonstrukce, což by vyžadovalo navýšit aktuální dotační programy o 10 miliard korun pro příštích 5 let. 


Dotace na zateplení rodinných domů je třeba odstupňovat a zvýšit pro nejchudší až na 95 %, což by vyžadovalo až 19 miliard korun na příštích 5 let. Zdroji nových peněz může být Národní plán odbnovy a výnosy z aukcí emisních povolenek, které nyní směřují do státního rozpočtu a nevyužívají se na snižování závislosti na fosilních palivech. Všechny nízkopříjmové domácnosti pak potřebují cílené a komplexní poradenství s energetickými renovacemi.


Podle Hnutí DUHA je nejvyšší čas přesměrovat peníze do domácí ekonomiky a místo dotování ruského režimu daleko více a rychleji pomáhat lidem v Česku s úsporami a vlastní čistou výrobou energií. Více o návrzích výzvy Uber plyn na https://uberplyn.hnutiduha.cz/ .


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

Některé evropské země byly připraveny na sociální dopady loňského růstu cen zemního plynu a elektřiny. Další rychle zavedly účinnou pomoc zranitelným domácnostem. Česká republika však na drahé energie stále není připravena a opatření neobsahuje ani aktuální rychlá novela energetického zákona přezdívaná Lex Putin. členové vlády o tom zatím jen mluví. Je však potřeba rychlá akce, aby lidé věděli, jestli jim stát v zimě pomůže. Definování sociálně zranitelných odběratelů energií a nastavení sociální tarifu je stejně důležité jako zajištění naplněnosti zásobníků s plynem.


Poznámky pro editory a editorky:


[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCE5MF5C5 


[2] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vlada-pripravuje-post-statniho-obchodnika-s-energiemi-ma-zvy/r~0af53e34d51011ecbc030cc47ab5f122/ 


[3] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/05/pravni_analyza_zranitelny_zakaznik_2022_02.pdf