Ambrozkův úřad řekl jasné stop dovozu odpadu

Hnutí DUHA dnes přivítalo oficiální výklad zákona, kterým ministerstvo životního prostředí definitivně zabrání dovozu odpadků z ciziny k pálení v českých spalovnách.
Ekologická organizace o takové opatření usilovala od prosince 2002. Vydané stanovisko zcela odpovídá jejím požadavkům.
Současný zákon zakazuje dovoz odpadu ze zahraničí ke skládkování nebo spalování. Dovoluje však import, pokud je odpad určen k využití – například recyklaci. Spalovací společnosti toho zneužívají a označují svá zařízení za teplárny či elektrárny s tím, že odstraňování odpadků je vlastně jen vedlejší efekt [1]. To by jim umožnilo odpadky importovat. Oficiální výklad zákona tento problém vyřeší.
Několik firem chce do České republiky dovézt desetitisíce tun komunálního odpadu ze zahraničí a nechat je zde spálit. Toxická škvára a popílek – 300 kilogramů z každé spálené tuny – zůstane u nás. Musí se ukládat na speciálně zabezpečených skládkách.
Ministerstvo životního prostředí už čtyři žádosti německých a rakouských společností zamítlo [2]. Ukázaly to dokumenty, které Hnutí DUHA získalo podle zákona o svobodě informací. Nyní Ambrozkův úřad rozhoduje, zda odsouhlasí požadavek na import 80 000 tun odpadků do spalovny v Praze-Malešicích [3].
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Ministerstvo dalo sympatický vánoční dárek především lidem, kteří bydlí v sousedství spaloven komunálního odpadu. Česká republika nemůže být popelnicí sousedních zemí jen proto, aby nesmyslné mamutí spalovny  měly  dostatek zakázek.  Legalizace dovozu by znamenala,  že  k nám začnou proudit kamióny odpadků ke spálení. Oficiální výklad zákona je první, klíčový krok k uzavření této možnosti. Na každou tunu spáleného komunálního odpadu připadá  asi  tři sta kilogramů toxického popela a škváry, plus exhalace do vzduchu."
 
Poznámky:
[1] Všechny tři české spalovny komunálního odpadu se pokoušely prohlásit teplárnu či elektrárnu: 
·         Liberecká spalovna v roce 2004 požádala o povolení k provozu coby zařízení pro energetické využití odpadu (krajský úřad jej vydal a ministerstvo životního prostředí po přezkoumání změnilo na zařízení k odstraňování odpadu).
 
·         Brněnská spalovna požádala o povolení coby zařízení k energetickému využití v květnu 2004 a dostala jej: zde k přezkoumání nedošlo. Klasifikace tedy platí a do Brna v zásadě lze dovážet odpadky k pálení, například z Rakouska.
 
·         Spalovna komunálních odpadů v Praze – Malešicích dostala souhlas k provozu zařízení k energetickému využití od pražského magistrátu v prosinci 2004. Ani v tomto případě nedošlo k přezkoumání.
 
·         Investor plánované spalovny v Opatovicích nedaleko Pardubic už nyní označuje projekt za zařízení pro energetické využívání odpadu.
 
[2] Ministerstvo podle dokumentů dostalo celkem čtyři žádosti o dovoz odpadu do Liberce:
 
žádost společnosti Münchner Recycling GmbH ze 23. srpna 2004 o povolení k dovozu 6000 tun z Mnichova do spalovny v Liberci (zamítnuto 11. listopadu 2004, žadatel podal v únoru 2005 žalobu proti ministerstvu u Městského soudu v Praze) – pouze tato byla zveřejněna
 
žádost společnosti Rethmann Kreislaufwirtschaft Austria GmbH ze 26. listopadu 2004 o povolení k dovozu 5000 tun z Vídně do liberecké spalovny (zamítnuto 27. prosince 2004)
 
žádost společnosti SSM Stoffstrommanagement GmbH ze 29. listopadu 2004 o povolení k dovozu 3000 tun z Bádenska-Wüttenberska do liberecké spalovny (zamítnuto 9. března 2005)
 
žádost společnosti Cleanaway Dresden GmbH & Co.KG ze 28. prosince 2004 o povolení k dovozu 5000 tun z Drážďan do liberecké spalovny (zamítnuto 25. května 2005).
[3] Ministerstvo životního prostředí o žádostech o povolení dovozu (formálně jde tzv. oznámení o přeshraničním pohybu odpadů, která MŽP může schválit, nebo zamítnout) do spalovny v Praze-Malešicích odmítlo vydat podrobnější informace.