Ambrozkova energetická politika: méně znečištění, více pracovních míst, lepší ekonomika

 
Jako klíčový průlom v diskusi o vládní energetické politice přivítalo dnes Hnutí DUHA variantu představenou ministrem životního prostředí. Ambrozkův návrh znamená nižší znečištění i výrobu radioaktivních odpadů, zachování obcí ohrožených doly, více pracovních míst a stejný podíl dovozu energetických zdrojů jako řešení prosazované Milanem Urbanem.
Varianta ministra životního prostředí znamená:
·        nižší exhalace oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn klimatu;
·        zachování severočeských obcí ohrožených povrchovými uhelnými doly;
·        asi o 20 000 více pracovních míst;
·        větší rozvoj čistých zdrojů energie, jako jsou větrné a malé vodní elektrárny, solární kolektory nebo spalování biomasy (přes 19 % v roce 2030 namísto 11 % v návrhu MPO);
·        vyšší energetickou efektivnost českého průmyslu (rozdíl asi 8 % v roce 2030);
·        stejný podíl dovozu energetických zdrojů (59 % v roce 2030).
Výsledky přitom vyplývají z analýzy provedené firmou vybranou MPO, ekonomickým modelem vybraným MPO a na základě vstupních dat vybraných MPO.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
"Rekordní české exhalace oxidu uhličitého jsou vážný problém, který vláda prostě musí řešit. Ambrozkova varianta odpovídá energetickým politikám Německa či Británie, zatímco Urbanova vypadá jako ze šedesátých let minulého století. Ministr životního prostředí navrhuje řešení, které zajistí nižší znečištění, zachování obcí ohrožených uhelnými doly, více pracovních míst a vyšší efektivnost českého průmyslu."
 
Hnutí DUHA vydalo informační list, který srovnává Urbanovu s Ambrozkovou variantou v jednotlivých hlavních oblastech a dopadech: viz www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/urban_vs_ambrozek.pdf.