Ambrozek zastaví kácení na Šumavě

Hnutí DUHA s nadšením přivítalo rozhodnutí ministra životního prostředí zastavit kácení stromů v prvních zónách národního parku na Šumavě a spojit roztříštěné ostrůvky těchto nejpřísněji chráněných ploch v kompaktní území, o kterém referují dnešní (12.2.) Hospodářské noviny.
Ekologická organizace prosazovala skutečnou ochranu vzácné přírody na Šumavě více než osm let a kácení v prvních zónách oponovala od jeho zahájení v roce 1999. Ambrozkovo rozhodnutí je klíčovým zlomem v historii národního parku.
Kácením kůrovcem napadených stromů v nejpřísněji chráněných prvních zónách správci Šumavy porušují mezinárodní standardy národních parků. Podle nich pralesovitá území mají být ponechána přirozenému vývoji. Toto pravidlo se běžně respektuje v sousedním Německu, Rakousku i Polsku.
Správa národního parku nedávno zahájila řízení, ve kterém rozhoduje, zda podobně jako v posledních letech sama sobě udělí povolení ke kácení v prvních zónách na tento rok.
Populace kůrovce v posledních letech poklesla na české straně hranice i v jádrové zóně sousedního bavorského národního parku, kde se zásadně nekácí. Na české Šumavě ale kácení vedlo ke vzniku širokých holin, které otevírají cestu větru, dále se rozšiřují masivními polomy a vzniklé plochy se obtížně zalesňují. Kalamita se tak namísto řešení situaci ještě zhoršuje. Naopak v Německu na postižených místech pod ochranou uschlých stromů úspěšně vzniká nový zdravý les.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
"Je to mimořádný úspěch našeho osmiletého úsilí o změnu poměrů na Šumavě a skvělá zpráva pro národní park i pro Hnutí DUHA. Ambrozek vlastně říká, že se Šumava má opět změnit v národní park. Léta jím byla pouze na papíře. Jde o první veřejné prohlášení, ve kterém nový ministr takto jednoznačně potvrdil, že hodlá kácení zastavit. Kácení těžce poškodilo unikátní pralesovité porosty, které měly být ponechány přirozenému vývoji, vedlo ke vzniku gigantických holin a šíření masivních polomů. Ve skutečnosti mělo na šumavské lesy ničivější důsledky než samotná kalamita. Správa šumavského národního parku, kde se šíří holiny, krade dřevo, ilegálně odvážejí kmeny z míst, kde měly zůstat, a zneužívají peníze daňových poplatníků k neoprávněným operacím, by zasloužila rozsáhlé a celkové vyšetřování."