Ambrozek slibuje dát zelenou recyklaci

Ministr životního prostředí se rozhodl dát zelenou recyklaci - to je závěr dnešní schůzky ekologických organizací s Liborem Ambrozkem.
Ambrozek má do konce týdne dokončit vládní strategii, která na příštích deset let určí, jak se bude v českých městech a obcích nakládat s odpady. Při dnešní schůzce, kde Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi s ministrem naposledy jednalo o definitivní podobě odpadového plánu, slíbil zařadit do něj konkrétní cíl zvýšení recyklace a při státním financování dát přednost zlepšování recyklačních služeb.
Ministrův návrh vládního odpadového plánu tedy:
- počítá se zvýšením recyklace na dnešní úroveň sousedního Německa a Rakouska do roku 2010. Mizivá česká míra využívání odpadních surovin je nyní několikanásobně nižší než německých a rakouských 50 %.
- chce investice zaměřit především na lepší recyklační služby pro domy a byty
- odmítá státní podporu dalšímu pálení odpadu, jež ničí statisíce tun papíru, plastů, hliníku, dřeva i dalších kvalitních materiálů a brání recyklaci.
Spalovny zvyšují toxické znečištění a především plýtvají cennými surovinami. Recyklací a kompostováním lze snížit množství odpadků asi o 80 %. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že toto řešení je levnější než stavba nových spaloven.
Prozatím velmi nízké využívání odpadů u nás způsobují především špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, barevných kontejnerů na tříděný sběr připadá na celou městskou čtvrť obvykle jen několik. Ambrozkův plán nebude obsahovat konkrétní opatření, která by zajistila kvalitní recyklační služby pro každý dům a byt, ale dává jim přednost při státním financování.
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
"Odpadový plán výslovně počítá s razantním zvýšením recyklace, při financování dává přednost zlepšování recyklačních služeb a odmítá pálení druhotných surovin ve zbytečných, toxických a drahých spalovnách. Dohromady Ambrozkovo ministerstvo odvedlo docela dobrou práci. Pokud tuto strategii doplní konkrétní opatření, může se během příštích let skutečně podstatně zlepšit nyní mizivá míra recyklace v českých městech, ubyde skládek, odpadků i toxického znečištění."