Ambrozek povolí velké zvýšení znečištění

Ministerstvo životního prostředí v úterý (31.8.) navrhne, aby hutě, chemičky, elektrárny a další podniky mohly zvýšit exhalace oxidu uhličitého až o dalších deset milionů tun. Česká republika přitom už tak patří mezi evropské rekordmany ve znečištění, jež způsobuje globální změny podnebí. Ambrozkův úřad zveřejní definitivní návrh národního plánu pro evropské obchodování s exhalacemi oxidu uhličitého. Dosavadní znečištění z průmyslových odvětví, kterých se plán týká, činilo 89 milionů tun. Ministerský návrh jim povolí přes 99 milionů tun. Přitom účelem obchodování je snížení exhalací. V původní, červnové verzi ministerstvo navrhovalo umožnit průmyslu, aby do vzduchu vypouštěl necelých 92 milionů tun oxidu uhličitého ročně.  Ze všech 22 zemí EU, které své návrhy tzv. alokačního plánu už zveřejnily, má Česká republika příslušným odvětvím povolit druhé nejvyšší znečištění na obyvatele. Ekologické organizace prosazují, aby obchodování s emisemi sloužilo k tomu, k čemu je určeno – ke snížení znečištění. Pro první kolo prosazují mírné snížení exhalací na 85 milionů tun, tedy asi o čtyři procenta. Podrobný informační list CDE & Hnutí DUHA k návrhu alokačního plánu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/alokacni_plan.pdf Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl: „Ministerstvo už předem anoncovalo, že znečištění oproti dosavadním návrhům ještě zvýší. Ale 99 milionů tun je daleko horší číslo, než jsme čekali. Účelem obchodování s emisemi je snižování, nikoli zvyšování exhalací. Špinavé české elektrárny, hutě, chemičky, cementárny a další továrny způsobují, že patříme mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě. Přesto Ambrozkův plán umožňuje exhalace namísto snížení ještě o dalších deset milionů tun zvýšit.“ Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Každá další přihozená tuna jen potvrzuje naše obavy o skutečný ekologický efekt obchodování s emisemi. Nejnovější návrh Ministerstva životního prostředí v podstatě dopřává českým znečišťovatelům nebývalý luxus – dál zvyšovat emise. Z hlediska ochrany klimatu je to to nejhorší rozhodnutí, které si lze představit. “