Ambrozek má snížit exhalace, shodují se politici

Hlavní české politické strany se v jednom bezezbytku shodnou: Libor Ambrozek má příští týden navrhnout, aby průmysl snížil svůj příspěvek ke globálním změnám podnebí. Plyne to z jednoho z bodů volebního průzkumu, jehož kompletní výsledky ekologické organizace zveřejní v úterý.  Ministr životního prostředí má během několika dnů vydat návrh takzvaného alokačního plánu, kde stanoví, kolik exhalací oxidu uhličitého mohou do roku 2008 vypouštět elektrárny, hutě, cementárny a další podniky. Plán slouží k rozdělení povolenek pro obchodování s emisemi. Nejdůležitější otázkou je, zda v něm bude požadovat snížení rekordního českého znečištění.  Zda mají být kvóty pro obchodování s emisemi rozděleny podle dosavadní úrovně znečištění, nebo zda by měly vyžadovat snížení exhalací, se Hnutí DUHA a Zelený kruh mimo jiné ptaly v průzkumu před volbami do Evropského parlamentu, který publikují první červnový den. Všech osm oslovených politických stran (ODS, ČSSD, US-DEU, KDU-ČSL, Strana zelených, KSČM, Strana pro otevřenou společnost, koalice Evropští demokraté–Sdružení  nezávislých) se jednomyslně shodlo na druhé možnosti. Lídr ODS Jan Zahradil dilema ve své odpovědi komentoval slovy, že první řešení „je protismyslné, proč by se jinak toto schéma zavádělo?“ Průzkum se výslovně nedotazoval na český alokační plán na léta 2005–2008, který bude Ambrozek zveřejňovat, ale obecně na rozdělení kvót pro obchodování s emisemi. K němu ovšem slouží právě alokační plán.  Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Česká republika patří mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě i na světě a odpovědností politiků je něco s tím začít dělat. Soudě podle odpovědí v průzkumu, začínají si to uvědomovat. Politický konsensus je dalším argumentem pro alokační plán, který bude požadovat skutečné snížení znečištění.“