Aktuálně: Mezinárodní energetická agentura doporučuje České republice hlavně odstartovat rozvoj obnovitelných zdrojů

Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol dnes v rámci prezentace výsledků Hloubkového přezkumu energetické politiky ČR, které se zúčastnil i ministr průmyslu Karel Havlíček, shrnul doporučení, která instituce připravila. Mezinárodní energetická agentura v rámci přezkumů poskytuje svým členským státům svoji odbornou kapacitu a pracuje mimo jiné se srovnatelnými koncepčními dokumenty jiných zemí. Doporučení pro vládu České republiky shrnul do následujících bodů:

 

  • Vláda by měla počítat s rychlejším ukončením využívání uhlí než dosud a urychlit další rozvoj obnovitelných a jaderných zdrojů.

  • Společně s relevantními subjekty vyhodnotit ekonomický potenciál všech forem obnovitelných zdrojů energie a připravit plán na jeho kompletní využití.

  • Pracovat se zvyšováním energetické efektivnosti jako s hlavní prioritou a založit instituci, která je bude zajišťovat v praxi.

  • Zavést uhlíkovou daň v sektorech mimo emisní obchodování s tím, že výnosy budou efektivně využity pro podporu investic ze strany spotřebitelů.


Mezinárodní energetická agentura explicitně doporučuje vytvoření nového legislativního a regulatorního rámce, který umožní nastartování rozvoje obnovitelných zdrojů. Nezapomíná přitom na podporu vzniku energetických společenství a stimulaci decentralizované výroby na straně spotřebitelů. [1] 


Zatímco v případě nového jaderného bloku v Dukovanech přichází vláda s iniciativou ve formě garantovaných cen a výhodných půjček, rozvoji obnovitelných zdrojů zatím hodně dluží. 


Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: “Doporučení Mezinárodní energetické agentury, aby Česká republika rychle začala s ambiciózním rozvojem obnovitelných zdrojů, přichází v pravý čas. Už zítra se může na program jednání Poslanecké sněmovny dostat hlasování o novele zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou Senát upravil do podoby, která rozvoji obnovitelných zdrojů může reálně pomoci. Zejména poslanci vládních stran by si měli doporučení IEA vzít k srdci, už proto, že jejich volební programy rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů slibují.”

Poznámky:

[1] Shrnutí i celý text doporučení je zveřejněn na adrese: https://www.iea.org/reports/czech-republic-2021