Vláda připravuje peníze pro transformaci uhelných regionů, veřejnost do ní ale nezapojí

Vláda bude dnes ve středu 16. 3. projednávat Operační program Spravedlivá transformace, jehož financování ve výši celkem 41 miliard korun má pomoci Karlovarskému,  Moravskoslezskému a Ústeckému kraji modernizovat jejich ekonomiku při ústupu od těžby uhlí.

Ministerstvo životního prostředí, které program předkládá, se do něj ale rozhodlo nezařadit financování aktivit pro větší zapojování veřejnosti do vytváření nové podoby uhelných krajů. Ministerstvo tak potopilo záměr zapojit a aktivizovat širokou veřejnost v regionech, který představila předchozí vláda v Plánu spravedlivé územní transformace. [1] Nedává tak možnost obcím, univerzitám nebo spolkům financovat projekty pro zapojení široké veřejnosti do diskusí, komunitního plánování a aktivního rozhodování o budoucí podobě uhelných krajů. Komunikace s veřejností zůstane jednosměrná, zaměřená na informování žadatelů o podmínkách dotací. Cílovými skupinami jsou jen stát a kraje. [2]

Aktivní zapojení veřejnosti je přitom základní podmínkou úspěchu a veřejného přijetí komplexního procesu transformace, jak ukazují zkušenosti z uhelných regionů v okolí, jako je Dolní Lužice nebo Horní Nitra. Zapojení veřejnosti je také nutné pro využití potenciálu nových obnovitelných zdrojů v regionech a realizaci projektů komunitní energetiky. Při nahrazování uhelných zdrojů větrnými nebo solárními elektrárnami je totiž zásadní získat podporu veřejnosti, čemuž pomáhá jednak sdílené vlastnictví a prospěch z komunitních zdrojů, jednak možnost veřejnosti podobu projektů aktivně ovlivňovat.

Ondřej Pašek z Hnutí DUHA uvádí: “Bez zapojení veřejnosti se transformace může lehce stát další kapitolou nechtěných, vynucených změn českých uhelných regionů. Vláda Andreje Babiše s veřejností v plánu transformace počítala. Nyní se ale Ministerstvo životního prostředí nechce vzdát peněz pro úředníky a nechce umožnit obcím, školám nebo místním spolkům, aby za drobnou část peněz vytvořily běžným lidem možnost se k proměně jejich vlastního kraje vyjádřit.
Poznámky:

[1] Plán spravedlivé územní transformace, který vzala na vědomí Vláda dne 25.10.2021 a je přílohou projednávaného OP Spravedlivá transformace mimo jiné uvádí: “Klíčovým aspektem v rámci procesu aktualizace je potřeba zapojení do procesu transformace celé škály subjektů. Důraz bude kladen na spolupráci s neziskovým sektorem s cílem do procesu zapojit širokou veřejnost, kdy tento proces přispěje k aktivizaci obyvatel regionu a ochotě podílet se na procesu transformace. Na podporu tohoto procesu připravujeme opatření, která bude možné podpořit prostřednictvím technické asistence v rámci OPST a která napomohou podpořit rozvoj participace na procesu transformace regionů.”

[2] Návrh Programového dokumentu Operačního programu Spravedlivá transformace, část 2.2.1 Technická pomoc. Celkový finanční objem Technické pomoci OP ST je 1,64 mld. Kč. Cílové skupiny Technické pomoci: krajské úřady, ministerstva a jimi zřizované organizace a CzechInvest.