Publikace

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3_2008

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Suroviny v popelnici. Spotřeba materiálů v české ekonomice a její důsledky pro odpadové hospodářství

České odpadové hospodářství většinou považuje za své hlavní zadání zbavit se odpadů. Ovšem nejdůležitějším úkolem, který před ním stojí, je snížit poptávku po přírodních surovinách.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme 2/2008

Zpravodaj pro obce a veřejnost, kterých se dotýká vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Dvakrát ročně vydává Hnutí DUHA a společnost Calla.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 2_2008

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Teze podpůrného systému pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie

Návrh tezí podpůrného systému pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie: bonusový model.

Přemnožená zvěř spásá stromky v českých lesích: ale kalamita má rozumné řešení

Hnutí DUHA prosazuje pravidla, která udrží trofejní zvěř v české krajině na takovém počtu, jaký jsou lesy schopné uživit. Lesníci totiž varují: uměle přemnožení srnci, jeleni a mufloni ve velké části republiky doslova spásají mladé stromky. Vážně poškozují velkou část nechráněných semenáčků a sazenic, čímž každoročně způsobují stamilionové škody.
V tomto informačním listu shrnujeme nejen hlavní úskalí této situace, ale především nutná řešení.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 1_2008

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Ekologické zemědělství & biopotraviny ve zkratce

Základní informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách.

Stránky