Obecní obnovitelné zdroje energie

Komunitní energetika nabývá v České republice na významu. Díky rostoucím zkušenostem se západoevropskými příklady dobré praxe, důrazu Evropské komise na aktivní zapojení spotřebitelů energie do její výroby či akumulace a narůstajícímu počtu tuzemských projektů získává komunitní energetika své místo v rámci české energetiky, pro kterou jsou zatím typické velké centralizované zdroje v majetku soukromých či polostátních společností.

Tato publikace mapuje a popisuje současný stav nejvýznamnější části komunitních projektů v České republice, kterými jsou obecní a městské obnovitelné zdroje energie. Tento typ komunitní energetiky je u nás nejvíce zastoupen jak z pohledu počtu projektů, tak i z hlediska velikosti podílu na celkové výrobě energie. V českém kontextu jde navíc o prakticky jediný příklad komunitní energetiky.
Datum vydání publikace: 
28. 1. 2021