Začíná 24. ročník Týdnů pro krajinu, dobrovolníci pomohou zemědělské krajině a poškozeným lesům


Oblíbené letní dobrovolnické akce, organizované Hnutím DUHA, umožní účastníkům a účastnicím zapojit se vlastníma rukama do obnovy naší krajiny. Letos je pro zájemce během letních prázdnin připraveno celkem osm turnusů napříč Českou republikou [1]. Doposud se dobrovolnických akcí zúčastnilo 2 246 lidí, kteří mj. vysázeli 214 353 stromů, zbudovali 625 hrází v rašeliništích a pokosili 47 hektarů květnatých luk.


Česká krajina v současnosti čelí výrazným problémům - nejen nevhodnému způsobu zalesňování lesních holin, ale i rychlému poklesu pestrosti života v zemědělské krajině. Proto Hnutí DUHA po 23 ročnících Týdnů pro les rozšířilo okruh  práce i o pomoc se zemědělstvím. Věnovat se mu budou dobrovolníci celou polovinu léta.   


V Kaleticích se dobrovolníci dosud věnovali obnově lesa na věkově i druhově pestrý. Letos tam ale pomůžou i s rozjezdem ekologického zemědělství. V Kutinách na Tišnovsku pomohou k tomu, aby nezarůstala přírodní památka Pláně a byla tak i nadále domovem pro vzácné druhy pavouků. Zaměříme se ale i na první kroky v převodu smrkového lesa na pařezinu. Na Kapli u Prostějova pomůžeme s obnovou remízu uprostřed polí i přírodních tůní. Dobrovolnice a dobrovolníci se zaměří na cenné květnaté louky i v Bílých Karpatech. Všechny tyto akce tak podporovatelům kampaně Zasaďme se [2] ukáží, jak účinně chránit cenná místa v zemědělské krajině.


Ve spolupráci s Lesy ČR ve Městě Albrechtice [3] a poté ve spolupráci s CHKO Jeseníky ve Vrbně pod Pradědem se dobrovolníci Hnutí DUHA zaměří na zadržení vody v lese. Tomu bude tradičně věnovaný týden v srdci Národního parku Šumava při obnově vzácných rašelinišť. Na opačném konci republiky, na Osoblažsku, se bude uprostřed lesů opravovat romantický areál zapomenutého kostela v Pelhřimovech. 


Týdny pro krajinu tak podpoří kampaň Zachraňme lesy [4], která nyní spojuje více než 80 000 lidí v apelu na poslance a poslankyně, aby do právě projednávaných změn zákona o myslivosti [5] zahrnuli odvození výše lovu od míry poškození ekosystémů způsobeného spárkatou zvěří, menším vlastníkům pozemků umožnili účinně zasáhnout do mysliveckého hospodaření a ze seznamu myslivci obhospodařované zvěře vyškrtli ohrožené a chráněné druhy zvířat.


Sára Hájková, koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic Týdnů pro krajinu, říká:

„Každoroční velký zájem o Týdny pro krajinu svědčí o jejich oblibě mezi účastnicemi a účastníky. Kromě práce v terénu se mohou těšit také na celodenní exkurzi s odborným zoologickým a botanickým výkladem či na večerní přednášky a diskuze zaměřené na danou problematiku.  Na Týdnu pro krajinu v Kapli a Kutinách ještě zbývá posledních pár volných míst, tak se neváhejte přihlásit! ”


Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA a vedoucí dobrovolnických týdnů na Tišnovsku a Prostějovsku, dodává:

„Rychlý úbytek pestrosti života v otevřené krajině polí a luk nás doslova vyhnal z lesů. Spolu s dobrovolnicemi a dobrovolníky tak budeme letos čtyři týdny pomáhat znovu vytvořit prostor pro přírodu při kosení luk, při rozjezdu ekologického zemědělství nebo při obnově mokřadů.”


Poznámky:

[1] Termíny Týdnů pro krajinu:

3.7.-10.7. Kaletice, Strakonicko

10.7.-17.7. Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj

17.7.-24.7. Vrbno pod Pradědem, Moravskoslezský kraj

24.7.-31.7. Kutiny, Tišnovsko

7.8.-14.8. Národní park Šumava

8.8.-15.8. Osoblažsko

14.8.-21.8. Kaple, Prostějovsko

21.8.-28.8. Radějov, Bílé Karpaty

Podrobnosti zde: https://tydnyprokrajinu.hnutiduha.cz/cs


[2] http://zasadmese.hnutiduha.cz


[3] Fotogalerie z loňského ročníku dobrovolnického týdne ve Městě Albrechtice: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16LzV79gcJhNZKBGph7pK0Yi82KjTDxrN


[4] Více informací o výzvě Zachraňme lesy: www.zachranmelesy.cz


[5] Společný požadavek Hnutí DUHA a dalších osmi významných vlastnických a ochranářských organizací na změny v zákoně o myslivosti: https://www.zachranmelesy.cz/cs/clanky/tiskove-zpravy/obrovske-skody-zpusobene-premnozenou-zveri-vyresi-jen-novy-zakon-o-myslivosti


Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Týdny pro Krajinu jsou dále realizovány díky podpoře britské nadace EOCA a neziskové organizace Na mysli.