Vládní odpadová strategie se mění v cár papíru - Poslední varování Hnutí DUHA ministru Ambrozkovi

Návrh vládní odpadové strategie se rychle mění v pouhý cár papíru, varovalo dnes Hnutí DUHA dopisem ministra životního prostředí. Definitivní text důležitého dokumentu, který na příštích deset let rozhodne o skládkách, pálení odpadků, recyklaci a šetrném využívání surovin, má být dokončen do konce týdne.
Ministerstvo v posledních verzích, které Hnutí DUHA mělo možnost studovat v minulých dnech, vyškrtalo téměř všechny zbývající důležité body. Nezahrnulo navíc žádné z klíčových opatření, která ekologická organizace doporučovala do textu doplnit.
Libor Ambrozek například:
- nepočítá s žádným konkrétním cílem zvýšení recyklace odpadu
- nepočítá se zlepšením recyklačních služeb pro domy a byty
- vyškrtl sníženou sazbu DPH pro recyklované výrobky
- vyškrtl opatření, která měla snížit záplavu zbytečných obalů
- nepočítá s ekologickými kritérii zajišťujícími bezpečné postupy likvidace nebezpečných polychlorovaných bifenylů (PCB).
Aktivisté Hnutí DUHA budou v pátek (14. února) od 8:00 hodin demonstrovat před ministerstvem životního prostředí a žádat Libora Ambrozka, aby jeho strategie snížila množství odpadů, skládek a pálení a zajistila kvalitní recyklační služby domácnostem.
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
"Odpadová strategie je prvním velkým ekologickým testem této vlády a Libor Ambrozek má několik posledních dnů na to, aby zajistil, že nebude pouhým cárem papíru. Prozatím jsou všechny důvody ke skepsi. Kdo si myslí, že účelem vládní odpadové politiky je zajistit, aby bylo méně toxického znečištění, méně plýtvání kvalitními materiály, méně spaloven, méně zbytečných odpadků a lepší recyklace, toho Ambrozkovy návrhy vyvedou z omylu."