V EU chybí data o pesticidech a Česká republika blokuje nápravu. Ministr Nekula musí napravit chybu předchozí vlády

V rámci Evropské unie chybí detailní a porovnatelná data o používání pesticidů. To znemožňuje nejen měření cíle Zelené dohody pro Evropu ke snížení užívání pesticidů, ale komplikuje i ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Evropská komise navrhla sběr dat zlepšit, Česká republika s několika dalšími státy však změnu blokuje. Hnutí DUHA proto vyzvalo ministra Nekulu k nápravě.


Jedním z klíčových cílů Zelené dohody pro Evropu je omezení používání pesticidů a rizik z nich vyplývajících o 50 % do roku 2030. Jak poukázal Eurostat či Evropský účetní dvůr, do současné doby však neexistují data, která by umožňovala smysluplně srovnávat používání pesticidů mezi státy. [1] Hrozí proto, že cíl Zelené dohody pro Evropu, který je zásadní pro ochranu biodiverzity i spotřebitelů, zůstane zcela bezzubý, jelikož nebude jak měřit jeho dosahování.


Evropská komise proto přišla s návrhem, [2] který by nahradil současnou nefunkční legislativu a mezeru ve statistikách zacelil. Návrh Evropské komise podpořil také Evropský parlament. Analýzy evropských ekologických organizací však odhalily, že ministři několika členských států včetně České republiky změny v rámci Rady EU blokují. [3] Oproti návrhu Evropské komise například navrhují: 

  • aby státy neposílaly data Eurostatu každoročně, ale jen jednou za 5 let (jako je tomu v současnosti)

  • místo využívání elektronických dat o skutečném užívání pesticidů využívat méně spolehlivý systém anket (zemědělci přitom již dnes musí v elektronické či písemné formě po 3 roky detailní data uchovávat a jde tedy jen o nastavení smysluplného shromáždění již existujících dat)

  • zavést nový systém až od roku 2026 (s pětiletou periodou zasílání dat by tak už vůbec nebylo možné sledovat pokrok v dosahování cíle do roku 2030)


Takový systém by situaci vůbec nezlepšil a blokoval změnu i do budoucna. Pesticidy jsou přitom zejména kvůli průmyslovému zemědělství výrazným rizikem v celé Evropské unii. V České republice se jejich rezidua a metabolity nachází v 90 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod dokonce v nadlimitním množství. [4] Navíc se nacházejí ve formě “koktejlů”, kdy společný vliv více pesticidů na lidské zdraví či životní prostředí většinou není znám. [5]


Hnutí DUHA proto předminulý týden dopisem požádalo ministra Nekulu o nápravu, na odpověď zatím čeká. V pátek 25. února také 79 evropských organizací (včetně Hnutí DUHA) požádalo otevřeným dopisem zástupce evropských institucí, aby v rámci tzv. trialogů dohodli pravidla umožňující získání spolehlivých dat. [6] Společně mimo jiné napsali: Píšeme vám, abychom vyjádřili své obavy ohledně probíhající evropské reformy zemědělských statistik. Konkrétně jsme znepokojení omezenou dostupností dat k používání prostředků na ochranu rostlin a dalších toxických chemikálií v zemědělství.” … Veřejné statistiky by měly odpovídat potřebám veřejných autorit a tomu, co je v kolektivním zájmu.


Vedle reformy zemědělských statistik bude tento rok v centru pozornosti také revize směrnice o udržitelném používání pesticidů z roku 2009, jejíž nová podoba zásadně ovlivní snahy o omezení rizik pesticidů. Tato směrnice, jak kritizují environmentální organizace v dalším otevřeném dopisu, [7] selhala ve snaze snížit užívání pesticidů. Uniklý návrh z pera Evropské komise pak dle nich i přes některé pozitivní prvky nemůže zajistit naplnění cíle Zelené dohody pro Evropu a ochranu biodiverzity a lidského zdraví.


Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, řekl:

„Zástupci České republiky či některých zemědělských organizací se často chlubí, jak jsme v užívání pesticidů  lepší než ostatní státy. Ve skutečnosti však něco takového kvůli chybějícím spolehlivým statistikám nelze vůbec tvrdit. Předchozí vláda navíc blokovala snahy tato data, bez kterých budou evropské cíle o snižování pesticidů cárem papíru, začít smysluplně sbírat. Snad se nebála, co by vyšlo najevo? 


Ministr zemědělství Zdeněk Nekula musí i vzhledem k nadcházejícímu předsednictví České republiky v rámci Rady EU signalizovat změnu a podpořit návrh Evropské komise. Spolehlivá data jsou základem, pokud chceme ochránit evropské občany a přírodu před nebezpečím pesticidů. Jinak sice míříme na dobrý cíl, ale s páskou na očích.”


Poznámky:

 

[1] Eurostat Research paper (2019) ‘Statistics on agricultural use of pesticides in the European Union’ (ESTAT E1/AES/2019/RP/1)

 

European Court of Auditor, Special Report 05/2020 ‘Sustainable use of plant protection products: limited progress in measuring and reducing risks. Str. 12:

“Statistiky o zemědělském užívání POR dle současné evropské legislativy nejsou porovnatelné a Eurostat doposavad nebyl schopný publikovat celoevropskou statistiku o použití POR.”

 

Ivana Kršková, mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) řekla pro Týdeník HROT (23/2O21): „Současný systém trpí značnou nesourodostí a výsledkem je praktická neporovnatelnost dat z různých členských států EU.“ 

[2] Tzv. “Statistics on Agricultural Input and Output” (SAIO) nařízení Evropské unie má nahradit směrnici Evropské komise č. 1185/2009.

[3] Analýza organizace Client Earth: https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2022/02/clientearth-analysis-of-council-position-saio-february-2022.pdf 

Analýza organizací Pesticide Action Network Europe a Global 2000: https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2022/02/GLOBAL2000-PANEurope_TAKING-AIM-WITH-A-BLINDFOLD-ON_EN_EMBARGO.pdf 

[4]  https://archiv.ihned.cz/c1-66770850-pesticid-nepritel-vody

[5] https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/pesticidy-potraviny-chemie-test.A190715_193128_test_rts

[6] https://www.clientearth.org/media/dphnh0od/open-letter-79-organisations-on-the-eu-reform-of-pesticides-statistics-25-02-2022-2.pdf 

[7] https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2022/02/Joint-Statement-SUD-2.pdf