Stagnace výroby čisté elektřiny může skončit. Vláda dnes schválila důležitou novelu zákona

Vláda dnes schválila dlouho připravovaný návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) [1]. Nejdůležitější navrhovanou změnou je zavedení systému finanční podpory pro nové projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Pokud bude zákon přijat, mělo by skončit období, kdy u nás - na rozdíl od okolního světa - nedocházelo ke zvyšování výroby elektřiny z OZE. Novela však sama o sobě nezajistí využití velkého potenciálu domácích OZE ani rozvoj obecních a občanských projektů výroby energie.


Nové projekty OZE ztratily nárok na provozní podporu výroby elektřiny po r. 2013, což vedlo k zastavení výstavby a stagnaci sektoru. Plošné zrušení pro prakticky všechny druhy OZE přišlo v reakci na solární boom z let 2009-2010. Nepříznivou situaci v mezičase výrazně nezlepšily ani speciální dotační tituly nabízející pokrytí části investice, jako např. Nová zelená úsporám zaměřující se na podporu střešní fotovoltaiky.


Vláda novelou zákona o POZE reaguje na své cíle pro OZE do r. 2030, které vychází z klimaticko-energetického plánu ČR [2]. Ty jsou však málo ambiciózní, rezignují na využití domácího potenciálu OZE a ekologické organizace i průmysl je opakovaně kritizovaly.


Předložený návrh také neřeší rozvoj obnovitelných zdrojů vlastněných obcí či komunitou (typicky fotovoltaická elektrárna na střeše školy nebo bytového domu). K tomu je potřeba nastavit vhodné podmínky v připravovaném Novém energetickém zákoně a další novele zákona o POZE zaměřené právě na komunitní energetiku. Pokud nemají být nové solární projekty obcí či energetických komunit (ale ani firem) podpořeny přes navrhovanou provozní podporu, je nezbytné, aby na ně byla vyčleněna dostatečná částka z tzv. Modernizačního fondu, případně dalších programů. 


Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje Hnutí DUHA, řekl:

“Pozdě, ale přece, chtělo by se říct v reakci na dnešní vládní rozhodnutí novelizovat zákon o POZE a obnovit počínaje rokem 2021 provozní podporu pro nové projekty obnovitelných zdrojů. Vadou na kráse je však kromě více než sedmiletého čekání a přetrvávající nejistoty ohledně schválení Poslaneckou sněmovnou i absence podpory pro jeden z nejvýznamnějších tuzemských obnovitelných zdrojů - slunce. Chybí i specifická podpora pro komunitní projekty. Přesto jde z pohledu boje s klimatickými změnami a hledání receptů na podporu české ekonomiky o důležitý a správný krok.”


Poznámky:

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQBXP4C

[2] od str. 28; https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/2020/1/Vnitrostani-plan-CR-v-oblasti-energetiky-a-klimatu_final.docx